Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupungissa on alkanut palveluverkoston selvitystyö

Kuopiossa on käynnistynyt palveluverkoston selvitystyö, jossa palveluverkostoa tarkastellaan laaja-alaisesti eri käyttäjäryhmien ja toimijoiden näkökulmasta. Kärkenä tarkastelussa ovat päiväkodit ja koulut, mutta tarkastelua tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen, Kuopion Tilakeskuksen, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kanssa.

”Näin pystymme yhä paremmin ottamaan huomioon eri näkökulmat ja saamaan aikaan kuntalaisten tarpeita vastaavat palvelut sinne, missä niillä on kysyntää ja tarvetta” selventää palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas.

Verkostoselvitystyötä tekemään on perustettu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Pekka Niiranen (kok.). Muut jäsenet ohjausryhmässä kasvun ja oppimisen lautakunnan nimeäminä ovat Tuula Savolainen (kesk.), Pekka Vähäkangas, Leena Auvinen, Juha Parkkisenniemi, Tanja Karpasto ja henkilöstön edustajana Kari Sutinen. Kaupunginhallitusta ryhmässä edustaa Jaakko Kosunen (sd.), ja lisäksi ryhmässä on jäseniä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta, Kuopion Tilakeskukselta ja kaupunkisuunnittelupalveluista.

Palveluverkostoa tarkastellaan tilojen käytön optimoinnin näkökulmasta ja sen avulla pyritään vastaamaan kasvussa olevaan oppilasmääräennusteeseen eri alueilla. Verkostotyössä tarkastellaan myös kiinteistöjen kuntoa ja kunnostustoimien aikataulutusta ja priorisointia.

”Tässä työssä halutaan päästä pois osien tarkastelusta suuremman kokonaisuuden hahmottamiseen” Vähäkangas tarkentaa.

Tavoitteena on myös, että tämän selvitystyön yhteydessä syntyy tiedolla johtamisen työkalu, jota voidaan jatkuvasti päivittää - eräänlainen dynaaminen tietomalli. Tietokantaan päivitetään jatkuvasti oppilasmääräennusteita, rakennusten kuntotietoja sekä muuta olennaista dataa, ja se tekee tiedolla johtamisesta helpompaa.

Verkostoselvitystyössä otetaan huomioon asukkaiden osallistaminen sekä lähidemokratian kehittäminen alueilla. Palveluista halutaan löytää mahdollisimman järkeviä kokonaisuuksia, jotka kehittävät asukkaiden omaa aktiivisuutta ja harrastamista sekä innostavat uusia käyttäjäryhmiä.

Pitkällä aikavälillä verkoston tarkastelu ulottuu vuoteen 2025. Lyhyen aikavälin tavoitteena on saada selvitystyö valmiiksi loppuvuoden 2018 aikana. Palveluverkoston selvitystyöstä tiedotetaan nettisivuilla www.kuopio.fi sekä erityisesti työtä varten perustetuilla sivuilla http://kouluverkosto.kuopio.fi.


Lisätietoja:

  • Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas, pekka.vahakangas(at)kuopio.fi, 044 718 2792
  • Opetusjohtaja Leena Auvinen, leena.auvinen(at)kuopio.fi, 044 718 4003
  • Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi, juha.parkkisenniemi(at)kuopio.fi, 044 718 4008