Liikunta ja ulkoilu - Uutiset Liikunta ja ulkoilu - Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunki 100 vuotta urheilun ja liikkumisen asialla -webinaari 3.6.

Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue järjestää 3.6.2021 klo 15-17.30 Kuopion kaupunki 100 vuotta urheilun ja liikkumisen asialla -webinaarin. Webinaari toteutetaan verkossa Teams-alustalla.
 
Urheilupaikkojen syntyä ja ylläpitoa haastoivat aikoinaan Suomessa käydyt sodat, mutta 1920-luvun alusta Kuopion kunnallisiin urheiluasioita alettiin edistää voimallisesti. Vuonna 1920 Kuopion kaupunginvaltuustossa nousi esille Kuopioon perustettava urheiluasiain valiokunta, joka perustettiinkin 30.5.1921, eli sata vuotta sitten. Urheiluasiain valiokunta syntyi saattamaan harjoitus- ja kilpailupaikat urheilutoiminnan tarpeita vastaaviksi. Puijolla, Väinölänniemellä ja Keskuskentällä liikuttiin, kilpailtiin ja vietettiin aikaa – asukkaiden isänmaallisuutta, raittiutta ja terveyttä edistäen.  
 
Vuonna 2021 Kuopion liikkumisen olosuhteita tarkasteltaessa voidaan todeta, että urheiluasiain tavoitetta on toteutettu huolella ja pitkäjänteisesti – harjoitus- ja kilpailupaikkoja on syntynyt runsaasti urheilutoiminnan tarpeisiin ja yhä vahvemmin liikunnalle luoduista olosuhteista on tullut kaikkien asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen paikkoja. Myös poliittinen, kaupungin toimintaa ohjaava lautakuntatyöskely on muuttunut yhä laaja-alaisemmaksi hyvinvoinnin edistämiseksi. Liikkumisen yhteiskunnallinen merkitys on säilynyt vahvana – muuttuen kuitenkin vuosisadan aikana yhteiskunnan muutoksen mukana.
 
”Kuopio perusti ensimmäisten kaupunkien joukossa urheilulautakunnan 30.5.1921. Olemme ajankohtaisten asioiden äärellä, sillä tuosta hetkestä tulee sunnuntaina kuluneeksi 100 vuotta”, toteaa Kuopin kaupungin liikuntaolosuhteiden historiaa ansiokkaasti koonnut liikuntatoimenjohtaja, emeritus, Kyösti Miettinen.
 
Webinaarin avaa hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen. Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan professori kertoo Urheilun ja liikunnan roolin muutoksesta suomalaisessa yhteiskunnassa 1800 luvulta vuoteen 2021. Kyösti Miettinen, TtM, liikuntatoimenjohtaja, emeritus, avaa Puijon, Väinölänniemen ja Keskuskentän ja näihin liittyvän päätöksenteon historiaa 100 vuoden ajalta. Projektikoordinaattori Kirsi Vehkakoski Jyväskylän yliopistosta tarkastelee puheenvuorossaan, miltä Kuopion liikunnan olosuhteet näyttäytyvät valtakunnallisessa LIPAS-liikuntapaikkajärjestelmässä. Kuulemme myös Liisa Pietikäiseltä, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtajalta puheenvuoron, jossa tarkastellaan liikkumisen edistämisen roolia tämän päivän lautakuntatyössä. Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja lausuu webinaarin päätössanat.
 
Webinaarin kohderyhmänä ovat Kuopion kaupungin päättäjät - hyvinvoinnin edistämisen ja kaupunkirakenteen lautakuntien jäsenet sekä Kuopion kaupungin valtuusto - sekä liikunnan olosuhteiden edistämisestä ja historiasta kiinnostuneet. Webinaari on maksuton.