Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunki hankkii kaiken käyttämänsä sähkön vihreänä

Kuopion kaupunki on solminut energiapalveluyhtiö Väreen kanssa sopimuksen vihreän sähkön hankinnasta. Jatkossa Kuopion kaupunki käyttää vain uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Kyseessä on merkittävä hankinta ympäristövastuullisuuden näkökulmasta, sillä Kuopion kokonaiskulutus vuodessa on yhteensä 55 000 megawattituntia.

Päätös hiilineutraalista vihreästä sähköstä on osa Kuopion kaupungin Ilmastoviisas Kuopio - Hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä -ohjelmaa, jonka avulla Kuopion kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta. Vihreän sähkön käytön myötä Kuopion kaupunki vähentää 13,7 miljoona kiloa CO2-päästöjä.

Kuopion kaupunki on ottanut merkittävän askeleen hiilineutraaliustavoitteessaan siirtymällä kokonaan uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttäjäksi. Väreen kanssa solmittu sopimus vihreästä sähköstä on valtakunnan mittakaavassa hyvin merkittävä, sillä kaupungin kokonaissähkönkulutus on vuodessa yhteensä 55 000 megawattituntia. Vihreän sähkön käytön myötä Kuopion kaupunki vähentää 13,7 miljoona kiloa CO2-päästöjä. Valtaosa sähköstä, eli noin 80 %, kulutetaan kaupungin kiinteistöissä.

Kun rakentamisessa pyritään kestävään kehitykseen ja siihen, että kiinteistöt ovat käyttöiältään mahdollisimman pitkäikäisiä, muuntojoustavia ja energiatehokkaita koko elinkaaren ajan, vihreä sähkö tukee näitä tavoitteita erittäin hyvin. Vuoden 2019 alusta siirryimme jo puukaukolämmön käyttöön kantakaupungin kaukolämpöverkkoon liitettyjen kohteiden osalta ja tuolloin tehtiin noin 10 miljoonan kilon vähennys CO2 päästöissä. Vihreään sähköön siirtyminen on jatkoa tälle kehityspolulle ja kaupungille luotettava ja helppo tapa vähentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä, toteaa Kuopion kaupungin tilapalveluiden järjestelmä- ja automaatioasiantuntija Hannu Kosunen.
 

Samalla päästömäärällä paistaa 11 miljoonaa kalakukkoa
 

Suomessa vihreän sähkön alkuperän varmentaminen on laissa säädeltyä ja sitä valvoo viranomainen. Vihreä sähkö on luotettavuuden lisäksi myös faktoiltaan varmennettua ja kasvihuonepäästöjen väheneminen on helppo laskea.

Väreen asiantuntijat ovat laskeneet vertailupohjaa 13,7 miljoonalle CO2-päästökilolle ja Kuopiossa se tarkoittaa, että vähennetyillä päästökiloilla paistaisi tavallisella sähköuunilla yhteensä 11 miljoonaa kalakukkoa.

Vihreään sähköön siirtymällä saavutamme merkittävän vähennyksen päästömäärässä ja on hankala keksiä, millä muilla keinoilla yhtä nopeasti ja kustannustehokkaasti voisimme tehdä vastaavan vähennyksen hiilidioksidipäästöissä. Kustannusmielessä vihreä sähkö on siis myös taloudellinen valinta, Kosunen tiivistää.
 

Kuva: Väre Oy


Lisätietoja:
Kuopion kaupunki, Tilapalveluiden järjestelmä- ja automaatioasiantuntija
Hannu Kosunen, p. 044 718 5132, hannu.kosunen(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki, Ilmastopoliittinen ohjelma, ympäristöasiantuntija
Mari Turunen, p. 044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi

Väre Oy, myyntijohtaja,
Tommi Riikonen, p. 0400 334 010, tommi.riikonen(at)vare.fi