Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina 16.9. kaupunginjohtajan esityksen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta.

Kuopion kaupungin kuluvan vuoden talousarvion alijäämäksi on arvioitu muodostuvan yli 20 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarviovalmistelun tämän hetkinen vaihe ei lupaa helpotusta ensi vuodellekaan, sillä vuoden 2020 talousarvio on tämän hetken tilanteen mukaan muodostumassa yli 30 miljoonaa alijäämäiseksi.
Tilanteen johdosta kaupunginjohtaja on esittänyt yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä tavoitteena 10 miljoonan euron pysyväluonteiset kululeikkauksen kahden seuraavan budjettivuoden aikana.

Talouden sopeuttaminen vaatii tulopohjan, kuten esimerkiksi maksujen ja verojen, sekä toimintakulujen, kuten esimerkiksi henkilötyövuosien arviointia. Kokonaistarkastelussa on kiinnitettävä huomiota mm. palveluverkoston ja toimitilojen määrään ja laatuun, tukipalvelujen ja hallinnon taloudellisuuteen ja tehokkuuteen sekä toimintatapojen uudistamiseen asiakastyössä.

Avainasemassa on myös uudenlaisten toimintamallien etsiminen toimintayksikköjen ja palvelualueiden välisessä yhteistyössä. Hankinnat niin tytäryhteisöiltä kuin ulkoisilta palveluiden tuottajilta ovat yhtä lailla tarkastelun kohteena. Ensisijaisesti tavoitteena on luonnollisen vaihtuvuuden hyödyntäminen, mutta irtisanomisiakaan ei voitane välttää.

Henkilöstömenojen osuus säästötavoitteesta on arviolta noin 8,8 miljoonaa euroa vuosien 2020–2021 aikana. Henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 200 henkilöä. Henkilöstömenoja tulee pystyä vähentämään siten, ettei vaaranneta asiakasturvallisuutta ja lakisääteisten palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Lisäksi on kiinnitettävä huomioita henkilöstön jaksamiseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.9.2019 yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen työnantajan ja henkilöstön välisten yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä tuotannollisin ja taloudellisin perustein.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain