Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunki ratkoo nuorisotyöttömyyttä yhdessä opiskelijoiden kanssa

Kuopion kaupunki yhdessä innovaatioalusta Demolan kanssa ryhtyy etsimään konkreettisia keinoja kahteen nuorisotyöttömyyden alueeseen. Tavoitteena on yhtäältä luoda toimintamalli, joka edistää opiskelijoiden työllistymistä heti valmistumisen jälkeen ja toisaalta löytää keinoja nostaa esiin introverttien työnhakijoiden joukkoa, joka jää helposti syrjään rekrytointiprosesseissa.

Demola Kuopion ensimmäinen projekti Itä-Suomen yliopiston, Savonia ammattikorkeakoulun ja Kuopion työllisyyspalveluiden kanssa tavoittelee nuorisotyöttömyyden vähentämistä. Hanke alkoi osallistujien yhteisellä työpajalla, jossa päätettiin kaksi tapaa tuoda konkretiaa nuorten työllistymiseen.

Ensimmäinen tavoite on luoda ohjelma, jonka avulla tuetaan valmistuvia opiskelijoita kiinnittymään työelämään. Tämä tehdään yhteistyössä oppilaitosten, työnantajien ja työllisyysalan toimijoiden kesken niin, että siirtymä opiskeluista työhön on mahdollisimman sujuva. Tavoitteena on vähentää ja lyhentää valmistumisen jälkeisiä työttömyysjaksoja.

Toinen suunnitelma taas nostaa esiin introverttien työnhakijoiden joukkoa. Koska työnhaussa helposti suositaan ulospäinsuuntautuneita työnhakijoita, voivat osaavat mutta vähemmän aktiivisesti itseään esiin tuovat työnhakijat jäädä ilman riittävää huomiota.

Hiljaisemmissa työnhakijoissa on valtavasti potentiaalia, joka olisi kaikkien kannalta hyödyllistä saada parhaalla mahdollisella tavalla työmarkkinoiden käyttöön. Kehitteillä on muun muassa uudenlainen työnhakusovellus ja sosiaalisen median kampanja.

”Nuorisotyöttömyys on maailmanlaajuinen ongelma, jota lähdimme nyt Kuopiossa ratkomaan vähän uudenlaisella tavalla yhteistyössä eri toimijoiden kesken” kertoo vastaava työllisyyspalvelukoordinaattori Laura Kukkonen.

”Jo tässä vaiheessa voin todeta, että yhteistyö Demolan, Kuopion työllisyyspalvelun ja oppilaitosten edustajien, niin opiskelijoiden kuin opettajienkin, välillä on ollut erittäin hedelmällistä. Out of the box -ajattelulla ja yhteistyöllä on mahdollista saada paljon uutta aikaan.”

Demola on innovaatioalusta, joka tuo yhteen 750 000 korkeakouluopiskelijaa ja satoja yrityksiä ympäri maailmaa. Kahdeksan viikon projektityöskentelyn aikana korkeakouluopiskelijoista ja organisaation edustajista koottu tiimi etsii yhdessä ratkaisuja innovaatiohaasteeseen. Tampereella perustettu Demola toimii jo 16 maassa. Demola Kuopion ensimmäinen projekti päättyy toukokuussa, jolloin konkreettisista tuloksista kerrotaan enemmän.

Lisätietoja:

vastaava työllisyyspalvelukoordinaattori Laura Kukkonen,

044 718 3999


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain