Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunki selvittää kotihoidon pysäköintijärjestelyjä

1.6.2020 voimaan tulleeseen tieliikennelakiin on kirjattu kuntien ja kaupunkien mahdollisuudesta ottaa käyttöön kotihoidolle oma pysäköintilupa. Kuopion kaupunki selvittää luvan käyttötarvetta ja lupakäytäntöjä.

Kotihoidon pysäköintilupa on 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaisesti mahdollista ottaa käyttöön, mutta mahdollisen luvan käyttöönotosta kunnat tekevät päätöksen itsenäisesti.

Kuopiossa tilannetta on kartoitettu kotihoidon pysäköinnin tarpeen, kunnossapidon, liikennesuunnittelun, pysäköinninvalvonnan sekä poliisin kanssa yhteistyössä ja toistaiseksi Kuopion kaupunki ei ole linjannut asiaa tarkemmin. Mahdollisia päätöksiä luvan käyttöönottamisesta ja menettelytavasta tehdään myöhemmin.

Poikkeustilan ajaksi Kuopion kaupunki otti käyttöön kotihoidolle pysäköintiluvan. Luvan voimassa oloa on jatkettu toistaiseksi 31.8.2020 saakka. Kaikkien kyseisen luvan haltijoiden tietoihin on automaattisesti muutettu päivämäärät.

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Hanna Väätäinen, 044 718 5318, hanna.vaatainen(at)kuopio.fi


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain