Kulttuuriuutiset Kulttuuriuutiset

Takaisin

Kuopion kaupunki varmistaa taidekokoelmansa säilymisen rakentamalla uuden kokoelmasäilytystilan

Kuopion kaupunginhallitus päätti 28.9.2021 taidemuseon uuden kokoelmasäilytystilan rakentamisesta hyväksymällä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen. Taidemuseon nykyiset kokoelmien säilytystilat ovat tulleet elinkaarensa päähän. Uuden asemakaavan myötä kaupunki on luopunut tilasta ja ne remontoidaan tulevaisuudessa muuhun käyttöön.

Kuopion taidemuseon yli 7000 taideteoksen kokoelmat tarvitsevat tilat, joissa teosten turvallisuus voidaan taata ja jotka mahdollistavat kokoelman nykyistä tehokkaamman käytön. Tämänhetkisissä ahtaissa tiloissa kokoelmateosten tutkimus ja muu käyttö on rajallista ja teosturvallisuuden kannalta jopa vaarallista.

"Myös lautakunta antoi vahvan tukensa hankkeelle varmistaakseen sekä taideteosten arvonmukaisen ja asiallisen säilytyksen että myös asianmukaiset ja turvalliset työtilat. Lautakunnan puolesta voin myös todeta olevamme hyvillämme siitä, että joka tapauksessa ratkaistavaan ongelmaan haettiin pitkällä tähtäimellä kestävä ja kustannustehokas ratkaisu.", kertoo lautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen.

Uusi säilytystila tulee olemaan käytössä vuosikymmeniä. Hankeselvityksessä etsittiin ratkaisua, joka luo vakaan pohjan taidekokoelman säilymiselle ja käytölle pitkälle tulevaisuuteen. Päätös rakentaa uudisrakennus taidekokoelmille on resurssiviisas ratkaisu ja esimerkki päätöksestä, joka säästää kustannuksia pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna. Kohde toteutetaan kaupungin hallinnoimalle tontille omana inventointihankkeena ja kaupungin Tilapalvelut huolehtivat rakennuksen ylläpidosta ja valvonnasta.

Taidemuseonjohtaja Anna Vilkunan mielestä kaupungin ratkaisu on edistyksellinen: ”Päätöksellään Kuopion kaupunki osoittaa ymmärryksensä ja arvostuksensa museotyötä ja omistamaansa taideomaisuutta kohtaan.”  Taidekokoelman säilytystilojen kosteus- ja lämpöolosuhteiden on oltava tarkoin säädeltyjä. Lisäksi tilat asettavat omat vaatimuksensa palontorjunnan, valvonnan ja logistiikan suhteen. Uudisrakennuksessa teosturvallisuus pystytään takaamaan paremmin kuin vanhaan rakennuskantaan muunnelluissa tiloissa.