Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunkikonsernille on myönnetty Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn "Mukana yhteisellä polulla" -tunnus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hanke on alkanut myöntää Mukana yhteisellä polulla –tunnuksia. Kyseessä on yhteisötunnus organisaatioille, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen ilmastotyöhön.

Pohjois-Savossa ollaan ensimmäisten maakuntien joukossa laatimassa ilmastotiekarttaa, jonka on määrä olla valmis keväällä 2021. Tiekartan valmisteluun ja toteutukseen halutaan mukaan maakunnan eri toimijoita ja monipuolisia näkemyksiä. Ilmastotiekartan laajassa ja vaikutusvaltaisessa ohjausryhmässä on yli 30 henkilöä, mukana on myös Kuopion kaupunginjohtaja. Syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana järjestettäviin avoimiin ilmastotyöpajoihin on ilmoittautunut yhteensä yli 250 henkilöä 50 organisaatiosta.

Kuopiossa ilmasto- ja resurssiviisauden asioita on viety systemaattisesti strategioihin ja ohjelmiin. Harvat kunnat Suomessa ovat toteuttaneet yhtä pitkäjänteistä ilmasto- ja energiatehokkuustyötä. Kuopion ilmastoviisaasta työstä mielenkiintoinen esimerkki on kaupunkirakenteen suunnittelu, joka on mahdollistanut muun muassa joukkoliikenteen tehokkaan käytön ja huikean käyttäjämäärien kasvun. Sähköiset kaupunkipyörät, Vilkku-fillarit ovat saaneet ansaittua huomiota kansallisesti. Tällaisia asukas- ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja odotamme lisää!, kertoo Hiilineutraali maakunta -hankkeen projektityöntekijä Saara Hanhela.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus pohjautuu Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn uuteen ilmeeseen, jolla tuodaan esille maakunnan ilmastotekoja ja -tekijöitä. Yhteisötunnuksen saaja voi hyödyntää tunnusta omassa viestinnässään ja näin kertoa olevansa osa Pohjois-Savon ilmastotiimiä!

 

Mukana yhteisellä polulla tunnuskuva
 

Kuopion kaupunki on mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan ohjausryhmässä ja tiekartan työstämiseen liittyvissä työpajoissa. Kuopio on sitoutunut alueen yhteiseen ilmastotyöhön ja toteuttaa omalla toimialallaan maakunnallisia yhteistavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mitä useampi meistä toimii arjessaan ilmastoviisaasti, sitä vaikuttavampia olemme. Tämän vuoksi Kuopion kaupunki kannustaa kaikkia mukaan rakentamaan hiilineutraalia Pohjois-Savoa. Yhdessä saavutamme enemmän!” – kannustaa Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja Tanja Ahonen.

Lue Kuopion ilmastotyön esittelyteksti Hiilineutraali Pohjois-Savo -verkkosivuilta
 
Lisätietoja:
Tanja Ahonen, Ympäristöjohtaja, Kuopion kaupunki, tanja.ahonen(at)kuopio.fi
044 718 2141
Saara Hanhela, Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo -hanke, saara.hanhela(at)ely-keskus.fi
Tapio Kettunen, Ilmastoasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus, tapio.kettunen(at)ely-keskus.fi