Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunkikonsernin energiansäästötoimenpiteet

Kuopion kaupungin palvelualueet sekä tytäryhtiöt ovat koonneet tehostettuja energiansäästötoimenpiteitä tulevia vuosia sekä etenkin tulevaa talvikautta koskien. Toimenpiteiden avulla varaudutaan tulevan talven sähkönkulutushuippujen tasaamiseen ja osallistutaan sähkön riittävyyden turvaamiseen valtakunnallisella tasolla. Energiansäästötoimenpiteillä pyritään sähkön, lämmön ja veden säästöön.  

Kuopion kaupunki on lisäksi koonnut valmius- ja tilanneryhmän, jossa on mukana keskeisten tytäryhteisöjen edustus. Ryhmän tehtävänä on vahvistaa varautumista häiriötilanteissa ja koordinoida sähkön jakeluhäiriöihin liittyviä toimia sekä tiedottaa niistä.
 
Kuopion kaupunki tarjoaa myös energianeuvontaa, jonka saatavuutta parannetaan kohdentamalla neuvontaan lisää resurssia tulevalle talvikaudelle.  

Kuopion kaupungin ja tytäryhtiöiden energiansäästötoimenpiteitä ovat muun muassa:   

 • Sisälämpötilojen maltillinen lasku kohteissa, joissa se on toiminnan luonne huomioiden mahdollista, esimerkiksi toimistoissa, luokkahuoneissa, käytävissä ja varastotiloissa.   
 • Ilmanvaihdon käyntiaikojen tarkistaminen, varmistaen, että ilmanvaihdon käyntiajat kiinteistöissä vastaavat tämän hetken kohdekohtaista todellista tarvetta.
 • Valaistuksen optimointi turvallisuusnäkökohdat huomioiden, mm. selvittämällä katu- ja yleisten alueiden valaistuksen ajastusta, himmentämistä tai sammuttamista soveltuvissa kohteissa, sisävalaistuksen valaisinten vaihtamista led-valaisimiksi sekä ajastamalla sisävalaistusta, vähentämällä kiinteistöjen ulkovalaistusta yöksi sekä nopeuttamalla katujen ja yleisten alueiden ohjausjärjestelmien ja valaisimien uusimista.  
 • Tilojen jäähdytykseen kuluvan sähköenergian optimointi.
 • Kysyntäjoustopalveluiden hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen kaupungin rakennuskannassa.
 • Autolämmitystolppien sähkönsyötön sekä kiinteistöissä olevien sähköisten sulanapitojärjestelmien toiminnan optimointi.
 • Laitteiden sammuttaminen yöksi ja ajanjaksoille, jolloin niitä ei käytetä.
 • Tilojen ja laitteiden käyttäjien roolin merkityksen esille tuominen aktiivisen viestinnän ja neuvonnan avulla henkilöstölle, kuntalaisille ja sidosryhmille.
 • Sisävalaistuksen valaisinten vaihto led-valaisimiksi sekä valaistuksen ajastustoimet.  
 • Selvitykset aurinkosähkön hyödyntämispotentiaalista omassa toiminnassa sekä olemassa olevan aurinkovoimalan laajennus.  
 • Laitteiden sähkön- ja vedenkulutuksen huomiointi hankinnoissa.

Toimenpiteiden tuoma energiasäästö on karkeasti arvioituna noin 25 000 MWh vuodessa (vertailutietona keskimääräisen sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus on 15–20 MWh eli energiasäästö vastaa keskimäärin 1400 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta), joka on euroiksi muutettuna tulevan lämmityskauden energianhinnoilla noin 2,2 miljoonaa euroa. Laskelmissa on käytetty erilaisia energian hintoja (snt/kWh), joten euromääräinen arvio on vain suuntaa antava.   

Kaupunki ja sen yhtiöt ovat tehneet aktiivisesti energiatehokkuustoimenpiteitä jo useita vuosia. Kuitenkin nyt tehtävillä toimenpiteillä saavutetaan kokonaisuutena merkittävä vaikutus. Toimenpiteiden tuomat säästöt eivät kata kohonneita sähkökustannuksia, mutta ne osaltaan pienentävät sähkön hinnan nousun vaikutuksia.  

Kaupungin eri toimipisteiden normaaliin varautumiseen kuuluu varautuminen myös sähkökatkojen varalle. Tärkeimmät toiminnot on varustettu varavoimalla.  

Mukana Astetta alemmas -kampanjassa

Kuopion kaupunki on mukana Suomen valtionhallinnon yhteisessä Astetta alemmas -kampanjassa, ja vie kampanjan yhteistä viestiä eteenpäin omissa viestintäkanavissaan. Kaupunki tiedottaa myös oman kampanjansa avulla energiansäästövinkeistä asukkailleen ja kokoaa päivittyvän verkkosivun aiheen ympärille. Verkkosivu julkaistaan maanantaina 10.10. Sivulle kootaan tietoa myös mahdollisiin sähkökatkoihin varautumisesta. Lisäksi kaupunki järjestää kuntalaistapahtumia energiansäästöön liittyen.

Lisätietoja antavat:
Hannu Väänänen, toimitilajohtaja, Kuopion Tilapalvelut
044 718 5615, hannu.vaananen(at)kuopio.fi  

Tanja Ahonen, ympäristöjohtaja, Kuopion kaupungin Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
044 718 2141, tanja.ahonen(at)kuopio.fi

Miikka Oravainen, riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö, Kuopion kaupunki
044 718 5630, miikka.oravainen(at)kuopio.fi