Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunkiympäristölle Suomen ensimmäinen CAFin ulkoisen arvioinnin tunnustus

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelle on myönnetty CAFin (Common Assessment Framework) ulkoisen arvioinnin tunnustus 1.11.2017. Kaupunkiympäristö sai Verraton CAF käyttäjä -tunnuksen ensimmäisenä organisaationa Suomessa.

CAF on kokonaisvaltainen laadunhallinnan työväline, joka on suunniteltu Euroopan julkisen sektorin organisaatioille. CAF-mallissa on määritelty erinomaisuuden tunnuspiirteet. CAF-itsearvioinnissa henkilöstö arvioi oman työyksikön toimintaa ja toiminnan tuloksia, valitsee kehittämiskohteet ja toteuttaa ne tavoitteena oman organisaation kehittäminen.

Valtiokonttorin myöntämää Verraton CAF -käyttäjätunnustusta edelsi ulkoinen arviointi, jossa käytiin läpi kaupunkiympäristön palvelualueen itsearviointi- ja kehittämisprosesseja sekä laadunhallinnan kokonaistilaa toimitettujen materiaalien, arviointikäynnin ja haastattelujen perusteella.

Valmius ja halu kehittyä

Valtiokonttorin arviointiryhmän mukaan kaupunkiympäristön palvelualueen työyksiköiden henkilöstö on osallistunut aktiivisesti itsearviointien tekemiseen.

Kuopion vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen. Kuva Vicente Serra
Kuopion vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen korostaa henkilöstön tärkeää roolia toiminnan kehittämisessä. Kuva Vicente Serra

– Tähän hienoon tulokseen on päädytty vuosien työllä, josta kiitokset koko henkilöstölle. Tärkein havainto matkan varrella on ollut, että emme kehitä toimintaamme sertifikaattia vaan oman työmme sujuvuutta ja toimivuutta varten, sanoo vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

Käytännössä kaikki kaupunkiympäristön työyksiköissä työskentelevät ovat olleet mukana itsearviointien tekemisessä ja kehittämiskohteiden valinnassa. Palvelualueen tukena on laatuverkosto, joka tukee toiminnasta vastaavien prosessinomistajien työtä.

– Palvelualueen laatuverkosto yhteyshenkilöineen on tehnyt hyvää työtä aktivoimalla henkilöstöä CAF-työskentelyyn. Alussa se ei ole varmasti ole ollut helppoa, kun kyseinen työskentely ei ole ollut työntekijöille tuttua. Projektin edetessä työntekijät ovat kuitenkin kehittyneet CAF-työskentelyssä sekä saaneet työkaluja oman työnsä laadun ja tehokkuuden arviointiin, kertoo palvelualueen johtoryhmän ulkoisessa arvioinnissa henkilöstöä edustanut Matti Sutinen.

Arvioinnissa todetaan, että Kuopion kaupunkiympäristön palvelualue on tehnyt rohkean valinnan ja osoittanut uskallustaan asettumalla alttiiksi ulkoiselle arvioinnille siitäkin huolimatta, että kokemusta CAFin ulkoisesta arvioinnista ei ollut käytettävissä. Palvelualue osoittaa näin valmiuttaan ja halua kehittyä.

Valtiokonttori myönsi tunnustuksen arviointiryhmän suosituksen perusteella 1.11.2017. Tunnus on voimassa kaksi vuotta, vuoden 2019 loppuun.

Lisätietoja:
vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
jarmo.pirhonen (at) kuopio.fi
p. 017 182 001