Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Kuopion kotihoidon turvapalveluissa on toimintahäiriöitä - tilanne voi laajentua

Kuopion kaupungin turvapalveluissa on havaittu tänään 3.8.2018 klo 14 alkaen toimintahäiriöitä. Asiakkaan turvapuhelinlaitteesta ei välity hälytys kotihoidon turvapalveluun. Yhteyden toimimattomuus johtuu laajasta tietoliikennehäiriöstä, jota toimittajat selvittävät parhaillaan.

Toimittaja on ilmoittanut, että turvapalvelussa tulee varautua laajaan toimintahäiriöön ja siihen, että kaikkien turvapuhelinasiakkaiden turvapuhelimet lakkaavat toimimasta. Turvapalveluissa ja kotihoidossa on otettu käyttöön häiriötilanteiden varasuunnitelma, jolla varmistetaan asiakkaiden turvallisuus häiriön aikana.

Pyydämme asiakkaita ja omaisia huomioimaan häiriön mahdollisuus. Turvapalvelut ja kotihoito varmistavat asiakasturvallisuuden kriittisissä asiakastilanteissa myös häiriön aikana. Tietoliikenneyhteyden palattua turvalaitteet käynnistyvät automaattisesti. Tarvittaessa lisätietoja antavat asiakkaan oman alueen kotihoidon työntekijät.

Turvapalvelun toimintahäiriö koskee tällä hetkellä 16 asiakasta. Kotihoidosta on oltu yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin henkilökohtaisesti. Kaikkinensa turvapalvelussa noin 1300 asiakasta.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain