Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Kuopion peruskoulujen henkilökunta hakemassa uusia näkökulmia ja ideoita kouluarkeen la 7.9.2019

Kasvun ja oppimisen palvelualueen kiky-koulutuspäivän aiheena lauantaina 7.9. on ”Kolmiportainen tuki - näkökulmia ja ideoita kouluarkeen” 

Lauantaina 7. syyskuuta 2019 klo 9.00 -15.00 Kuopiossa järjestetään koko kaupungin perusopetuksen opettajille ja koulunkäynninohjaajille yhteinen kiky-koulutuspäivä aiheesta ”Kolmiportainen tuki - näkökulmia ja ideoita kouluarkeen”. Koulutuspäivään osallistuu liki tuhat Kuopion perusopetuksessa toimivaa henkilöä.  

Päivän “punaisena lankana” on tuen kolmiportaisuus eli se, kuinka erilaisiin tuen tarpeen ja koko koulun hyvinvointiin liittyviin haasteisiin voidaan tänä päivänä kouluissa vastata. Koulutuspäivän tavoitteena on tarjota koulujen henkilökunnalle näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä sekä toimintamalleja erilaisuuden kohtaamiseen, ja siihen, kuinka voimme rakentaa kaikille yhteistä koulua. 

Päivä rakentuu kahdesta isommasta luennosta Kuopion Musiikkikeskuksella ja pajatyöskentelypisteistä Kansalaisopiston Puistokartanolla. Pääpuhujina päivässä ovat Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian palvelulinjajohtaja, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi aiheenaan ”Lasten käytöshäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito” sekä yksilö- ja yhteisövalmentaja, KM, Anne-Mari Kuusimäki ”Huomaa hyvä” -teemalla.  

Puistokartanon pajapisteissä kouluttajia teemaan liittyen on sekä Kuopion kaupungin sisältä kuin ulkopuoleltakin. Tarjolla on positiivista psykologiaa, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, tiimiopettajuutta, NEPSY (neuropsykiatrinen valmentaja) -tietoutta ja -taitoja, ilmiöpohjaista oppimista, AVEKKI-turvataitoja, VERME (vertaismentori)-toimintaa ja toiminnallista matematiikkaa. Pajoissa saa myös tietoa erilaisista oppijoista, pitkäaikaissairaan lapsen koulunkäynnistä, käytöshäiriöisten lasten kohtaamisesta ja toimintatavoista haasteellisissa tilanteissa sekä kaupungin joustavista opetusjärjestelyistä. Tarjolla on myös kokemuksia uusista oppimisympäristöistä. Perhesosiaalityön ja lastensuojelun avohuolto / Sosiaalityön puoli esittelee omassa pajassaan systeemisen työskentelyn mallia ja monitoimijaista tukea opettajan työkaluna. 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain