Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Kuopion leipomoiden ja tarjoilupaikkojen uppopaistorasvojen laatu pääsääntöisesti hyvä

Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto otti näytteet 30 leipomon ja tarjoilupaikan uppopaistorasvoista kesällä 2019. Uppopaistorasvojen laatu osoittautui pääsääntöisesti hyväksi. Näytteiden kemiallinen ja aistinvarainen laatu tutkittiin. Laadultaan kelvollisia näytteitä oli 77 % ja selkeästi heikentyneitä 23 % otetuista näytteistä.

Uppopaistorasvanäytteistä tutkittiin happoluku sekä savuamispiste ja näytteitä arvioitiin aistinvaraisesti (haju ja väri). Näytteistä laadultaan selkeästi heikentyneitä uppopaistorasvoja oli 23 % (7/31). Näistä kaksi näytettä oli leipomoista ja viisi tarjoilupaikoista. Laadultaan kelvollisia uppopaistorasvoja oli kuitenkin 77 % (24/31) otetuista näytteistä. Sekä kemiallisten analyysien että aistinvaraisen arvioinnin perusteella laadultaan selkeästi heikentyneitä uppopaistorasvoja oli 13 %.

Tutkimuksen perusteella toimijoille on annettu kehotuksia sekä neuvoja ja ohjeita huonojen uppopaistorasvojen laadun parantamiseksi; Uppopaistorasva on vaihdettava riittävän usein, paistolämpötilan on oltava oikea ja sitä on seurattava, esimerkiksi ranskanperunoiden oikea paistolämpötila on alle 175 °C. Lämpötilan noustessa tätä korkeammaksi alkaa rasvaan syntyä terveydelle haitallisia aineita, kuten akryyliamidia, ja rasvan laatu heikkenee nopeasti.

Lisäksi paistoaltaan puhtaudesta on huolehdittava ja lämpömittarin toimivuus on varmistettava. Irtokappaleiden ja murusten poistaminen on syytä suorittaa viikoittain. Lisäksi öljy tulisi vaihtaa ennen kuin se alkaa savuta tai vaahdota. Korjaavat toimenpiteet on kirjattava omavalvontaan.

Toimijoiden on omavalvonnassaan myös seurattava uppopaistorasvan laatua. Uppopaistotuotteiden on oltava hyvälaatuisia, eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Toimintaa seurataan myös säännöllisesti Oiva-tarkastuksilla.

Näytteet otettiin viime kesänä osana ympäristönsuojelupalveluiden ”Uppopaistorasvojen laatu leipomoissa ja tarjoilupaikoissa” –kartoitusprojektia, jonka tavoitteena on turvata, että kuluttajille tarjotaan hyvälaatuisia uppopaistotuotteita (esimerkiksi ranskanperunat, munkit, liha- ja kalatuotteet). Projekti sisältyy vuoden 2019 valvonta-suunnitelmaan.

Lisätietoja:
Ympäristöterveystarkastaja Tarja Toivainen, 044 718 2279, tar-ja.toivainen(at)kuopio.fi

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain