Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion lukioiden erityisjärjestelyistä 16.3.2020

Julkaistu 16.3.2020 klo 20:13

Kuopion kaupunki noudattaa maan hallituksen linjausta sulkea perusopetuksen koulut ja lukiot keskiviikosta 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 asti. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Kouluissa ja lukioissa ollaan valmistauduttu poikkeukselliseen tilanteeseen erityisjärjestelyin. Se voi tarkoittaa monimuoto-opetusta, itsenäistä työskentelyä tai digimateriaalien käyttöä. Opettajat keskustelevat ja sopivat oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa monimuoto-opetuksen toteuttamisesta tiistaina 17.3. 2020 oppilaitoksissa. Lukiolaisten ei ole pakko saapua 17.3. tiistaina lukiolle. Monimuoto-opetuksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Monimuoto-opetukseen siirryttäessä opetustapa muuttuu. Opettaja on oppituntien aikana opiskelijoiden tavoitettavissa sovitun yhteydenpitosovelluksen kautta, mikäli hänellä ei ole samaan aikaan ylioppilaskirjoitusten valvontaa. Monimuoto-opetus mahdollistaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen, josta on jo 13.3. annettu tiedote. Aineenopettajat ohjeistavat tästä suoraan opiskelijoita.

Opinto-ohjaajien ohjauskeskustelut käydään ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti joko puhelimitse tai sähköisiä välineitä hyödyntäen. Sama koskee erityisopetusta, psykologi- ja kuraattoripalveluita. Rehtorit, opettajat ja lukiosihteerit voivat työskentelevät lukion tiloissa tulevalla viikolla. Lukioiden ruokaloissa ei ole tarjoilua monimuoto-opetuksen aikana.

Ylioppilaskirjoituksia järjestetään kuluvalla viikolla päivittäin. Kirjoituksissa noudatetaan ylioppilastutkintolautakunnan ja lukioiden niistä erikseen antamia ohjeita.

Mahdollisista muutoksista ja lisäohjeista opiskelijoille ja koteihin tiedotetaan Wilmassa. Tiedotteita ja ohjeita kerätään kaupungin tiedotussivulle: www.kuopio.fi/tietoa-koronaviruksesta
 
Liite: Valtioneuvoston tiedote


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain