Kulttuuriuutiset Kulttuuriuutiset

Takaisin

Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennustyöt alkavat syksyllä

Kirjasto ja museo yhdistyvät ”Tiedon ja tarinoiden taloksi”, joka avataan yleisölle kesällä 2021


Vuonna 1907 valmistunut, valtakunnallisesti merkittävä ja suojeltu Kuopion museon rakennus on peruskorjauksen tarpeessa. Perusteellisen korjauksen lisäksi historiallisesti arvokas rakennus myös laajenee ja yhdistyy viereiseen pääkirjasto-rakennukseen. Laajennus mahdollistaa toiminnallisten ja tilallisten synergiaetujen lisäksi museon ja kirjaston välisen nykyistä laajemman yhteistyön ”Tiedon ja tarinoiden talona”. Peruskorjaus- ja laajennushankkeen työmaavaihe alkaa syksyllä 2018 ja päättyy kesällä 2020. Museo sulkee ovensa yleisöltä perjantaina 24.8.2018, ja uuteen kokonaisuuteen pääsee tutustumaan kesästä 2021 alkaen.

”Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus mahdollistaa kaupunkilaisille uudenlaisen, vetovoimaisen kulttuurikohteen ja kohtaamispaikan monipuolisine palveluineen” valaisee Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen.
 

Hankkeen luonnossuunnitelmat hyväksyttävänä

Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman helmikuussa 2016. Museon muutos- ja laajennussuunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu syksyllä 2016, jonka voittajaksi valittiin Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:n ehdotus Hila.

Hankkeen suunnitelmat tulevat hyväksyttäväksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lautakuntaan 23.5.2018 ja Kuopion kaupunginhallitukseen ne on tarkoitus viedä 28.5.2018. Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi on valittu Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, rakennesuunnittelijaksi Wise Group Oy ja LVIAJ- ja sähkösuunnittelijaksi Granlund Kuopio Oy. Lisäksi hankkeeseen on valittu useita pienempiä erityissuunnittelijoita.

Toteutussuunnittelu on käynnistynyt vuoden 2018 alussa. Pohjana ratkaisulle on ollut arkkitehtuurikilpailun voittanut työ. Hanke toteutetaan ns. hybridiallianssimallilla, ja hankkeen palveluntuottajaksi valittiin NCC Suomi Oy. Suunnitteluryhmä on työstänyt ehdotusta rakennuksen sijoittumisesta tontille, rakennuksen liittymisestä ympäristöön sekä toiminnallista yleisratkaisua.

Suunnittelu on edennyt aikataulussa ja suuret ratkaisut ja valinnat on pääosin jo tehty. Suunnittelussa mukana oleva palveluntuottaja on tuonut talonrakennustuotannon näkökulmaa suunnitteluratkaisuihin. 

”Rakennuslupahakemus aiotaan jättää rakennusvalvonnalle kesäkuun lopussa. Tällä aikataululla pyritään siihen että rakennuslupa olisi lainvoimainen elokuussa 2018 ja rakennustyöt voisivat alkaa silloin purettavien rakennusosien purkutöillä” kertoo rakennuttaja Marko Väätäinen Kuopion Tilakeskukselta.
 

Paikka ajattelulle ja kohtaamisille

Museo-kirjasto-kokonaisuudesta syntyy kaikenikäisten paikka, jossa on tilaa ajattelulle, kohtaamisille, vuoropuhelulle, toiminnalle ja oppimiselle. ”Tiedon ja tarinoiden talossa” elävät yhteisön muisti ja identiteetti. Kun uusi kulttuuritalo avataan yleisölle kesällä 2021, sinne odotetaan yhteensä miljoonaa vuosittaista kävijää.

”Kun elämme saman katon alla, olemme kirjaston kanssa enemmän kuin osiemme summa. Asiakkaamme saavat kokonaisvaltaisen elämyksen” lupaa museonjohtaja Merja Heiskanen.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain