Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion seudun työllisyyden kuntakokeilu on käynnistynyt

Kuopiolaisten työnhakijoiden palveluihin on tullut muutoksia 1.3.2021 alkaen. Muutokset liittyvät valtion työllisyyden kuntakokeiluun. Työllisyyskokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi. Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Iisalmi, Sonkajärvi ja Vieremä ovat mukana valtion työllisyyden kuntakokeilussa ja muodostavat yhdessä Kuopion seudun työllisyyskokeilualueen. Näin ollen osa Pohjois-Savon TE-toimiston asiakkaista siirtyy oman kotikuntansa asiakkaaksi.

Kuntakokeilun tavoitteet


Työllisyyskokeilujen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja. Asiakkaille esimerkiksi nimetään omatyöntekijä, joka suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä hänen tavoitteensa mukaiset palvelut.

Kuopion kaupungin työllisyyspalveluiden johtaja Pirjo Oksanen kommentoi:

”Tervetuloa, meillä on kunnissa palvelut valmiina asiakkaita varten.”

Asiakkuuden alkaminen ja kohderyhmät


Kuntakokeiluun siirtyvän asiakkaan palveluista vastaa hänen kotikuntansa 1.3.2021–30.6.2023. Asiakas saa tiedon siirtymisestä kotikuntaansa. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.

Kuopion seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat ne työnhakijat, jotka ovat työttömiä, työllistettynä tai työllistymistä edistävissä palveluissa, ja

  • ovat iältään alle 30-vuotiaita tai
  • ovat vieraskielisiä tai maahanmuuttajia tai
  • ovat 30 vuotta täyttäneitä, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Kokeiluun siirtyville henkilöille tiedotetaan asiakkuuden siirtymiseen liittyvistä käytännöistä (ja asioimisesta) maaliskuun 2021 aikana.
Lisätietoja kuntakokeilusta:

Yhteystiedot:

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu

Torikatu 5, 70110 Kuopio 
Asiointi klo 8.00 - 16.00 
044 7181 807 
tyollisyyspalvelu@kuopio.fi