Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion seutu nosti sijoitustaan Kuntarankingissa

Kuopion seutu nousi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Kuntaranking -tutkimuksessa sijalle 12. Nousua edelliseen vuoteen oli yhden pykälän verran. Kaikkiaan tutkimuksessa oli mukana 25 seutua.

Kuopion seudun tuloksissa ovat mukana tilastotiedot ja yrityskyselyn vastaukset Kuopion ja Siilinjärven kunnista. 

Paikallisten yritysjohtajien arviot ovat yhä maan keskitasoa myönteisempiä, joskin tilastovertailussa Kuopion alue sijoittuu hieman keskimääräistä heikommin. Muutokset edellisen vuoden Kuntaranking-tutkimukseen (2015) ovat hyvin pieniä.

Tutkimuksen mukaan yleinen yritysilmapiiri nousi Kuopion alueella reilusti plussan puolelle. 45 prosenttia piti yritysilmapiiriä hyvänä. Yleisellä yritysilmapiirillä tarkoitettiin tutkimuksessa yrittäjyystuntemusta, alueen yritysten tarpeiden tunnistamista ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä.

Kuopion seutukunnan yritysjohtajista 37 prosenttia piti kunnissa toteutettua elinkeinopolitiikkaa hyvänä. Asteikolla 1 - 5 keskiarvo oli 3,2. Arviot ovat hieman koko maan keskiarvoa (3,1) paremmat. 37 prosenttia piti päätöksenteon yrityslähtöisyyttä hyvänä. Yrityslähtöisyydellä tarkoitettiin muun muassa päätösten yritysvaikutusarviointien toteutumista ja muita yrityslähtöisiä toimintatapoja.

Lisätietoja tutkimuksesta, Kuopion seutukunta https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2017/02/09/kr-k/