Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion siirtyminen leviämisvaiheeseen ei aiheuta muutoksia rajoituksiin

Pohjois-Savon alueellisen koronakoordinaatioryhmän 20.9.2021 päätöksen mukaan Kuopio on nyt leviämisvaiheessa, muun Pohjois-Savon jäädessä kiihtymisvaiheeseen. Kokonaistilanne on kuitenkin niin hyvä, että uusia rajoituksia ei tarvita. Alueella koronavirustartunnat ovat lisääntyneet lähinnä opiskelijoiden keskuudessa ja tartunnan lähteet on saatu hyvin selvitettyä, vaikka altistuneiden jäljityksessä on viivettä. Myöskään sairaanhoidon kuormitus ei ole lisääntynyt.   

Leviämisvaiheeseen siirtyminen on kuitenkin muistutus siitä, että koronapandemia ei ole vielä ohi. Koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on Kuopiossa yli 200 viimeisten kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohti. Luku on tällä hetkellä suurempi kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.  

Huolimatta takapakista tartuntaluvuissa, olemme kuitenkin matkalla kohti normaalia. Valtakunnallisten linjausten mukaisesti yhteiskuntaa avataan asteittain ja rajoituksista voitaneen luopua kokonaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotteet. Myös Kuopion kaupunki noudattaa tätä valtakunnallista linjaa. Seuraamme kuitenkin tilannetta tiiviisti ja olemme valmiita tekemään tarvittaessa uusia alueellisia rajoituksia.

Kuopiossa osa oppilaitoksista on siirtynyt etäopetukseen, mutta kaupungin lukioita linjaus ei koske, vaan lukioissa jatketaan lähiopetuksessa.

- Tartunnat ovat pääsääntöisesti olleet korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa ja vain yksittäisiä tapauksia on ollut lukiolaisissa. Lukiolaisten kohdalla olemme pystyneet rajaamaan altistuneiden määrän ja siksi etäopetuksiin lukiolaisten kohdalla ei ole jouduttu menemään. Sen sijaan korkeakouluopiskelijoiden altistumiset ovat olleet vapaa-ajalla tapahtuvia joukkoaltistumisia, jotka ovat liittyneet opiskelijoiden omiin vapaa-ajan tilaisuuksien opintojen alussa, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Savolainen.

Edelleen on syytä pitää huolta hyvästä käsihygieniasta, pitää turvavälejä ja käyttää kasvomaskeja. Voimassa olevan maskisuosituksen (THL: Suositus kasvomaskien käytöstä) mukaisesti maskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa. Tämä koskee myös ulkona järjestettäviä tilaisuuksia, joissa turvavälien pitäminen ei onnistu.

Koronanyrkki suosittelee lisäksi, että opiskelijat eivät järjestäisi massatapahtumia, joissa koronan tartuntariski on suuri.  

Koronatestaukseen hakeutuminen


Testaaminen kohdistetaan ensisijaisesti altistuneiden, rokottamattomien sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle koronavirusinfektiolle alttiiden henkilöiden testaamiseen.

Tartunnan jäljityksen tavoitteena on tunnistaa tartunnalle altistuneet rokottamattomat henkilöt mahdollisimman varhain ja keskittyä tilanteisiin, joissa on laaja leviämisriski.  

Katso tarkemmat ohjeet Koronatestaus Kuopiossa


Alueellinen koronakoordinaatioryhmä vetoaa ja kannustaa kaikkia ottamaan koronarokotuksen heti, kun siihen on mahdollisuus. Koronarokotusten ottaminen Kuopiossa on tällä hetkellä helppoa, ja rokotesaatavuus on hyvä.  

Oman rokotuksen voi käydä ottamassa esimerkiksi Kuopio-hallin walk-in-tapahtumassa 23.9. klo 8-15. Lisätietoa Kuopion koronarokotuksista.

Etätyö ja yleisötilaisuudet 


Etätyösuositus on voimassa sosiaali- ja terveysministeriön kiihtymisvaiheen kansallisen tason ohjeen mukaan.

Yleisötilaisuuksien järjestämisessä on huomioitava Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje yleisötilaisuuksien rajoitussuosituksista (19.8.2021) sekä THL:n riskipotentiaalin arviointitaulukko, jota alueellisten viranomaisten on mahdollista käyttää tukena arvioitaessa eri tilaisuuksiin liittyvää tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia.  

Ravintoloissa on voimassa 17.9.2021 voimaan tulleet ravitsemisliikkeiden rajoitukset.