Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Kuopion sosiaalihuollon asiakasrekisterit vähennetään kahteen 1.1.2021 alkaen

Rekisterinpitäjä määrittelee mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytetään ja miten niitä käsitellään noudattaen EU:n tietosuoja-asetusta. Kuopion sosiaali- ja terveydenhuollossa on ollut käytössään useita sosiaalihuollon asiakasrekistereitä eri käyttötarkoituksia varten. 1.1.2021 alkaen rekisterien määrä vähennetään kahteen rekisteriin: sosiaalihuollon ilmoitusrekisteriin ja sosiaalihuollon asiakasrekisteriin.

Sosiaalihuollon ilmoitusrekisteriin tallennetaan henkilön palvelutarpeen selvittämiseksi tehdyt ilmoitukset ja pyynnöt. Muut sosiaalihuollon asiakasasiakirjat on talletettava sosiaalihuollon asiakasrekisteriin.


Sosiaalihuollon rekistereiden yhdistäminen tulee tehdä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain mukaan liityttäessä sosiaalihuollon sähköiseen Kanta-arkistoon, kuitenkin viimeistään 1.1.2021.

Rekisterien yhdistäminen ja uusien rekisterien perustaminen toteutetaan Kuopion kaupungissa 1.1.2021 alkaen.

Kuopion kaupungin rekisterien tietosuojaselosteet ovat nähtävillä Kuopion kaupungin verkkosivulla  https://www.kuopio.fi/tietosuojaselosteet. Uusien sosiaalihuollon rekisterien tietosuojaselosteet julkaistaan verkkosivuilla, kun asianhallintajärjestelmän päivitys on saatu tehtyä.