Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Kuopion turvapalveluiden toimintahäiriön aikana kolme viivästynyttä käyntiä

Kuopion kaupungin turvapalveluiden toimintahäiriön aikana 3.–4.8.2018 ei tapahtunut vakavia vahinkoja. Tänään 6.8.2018 saadun kotihoidon raportin mukaan häiriön aikana kaksi asiakasta oli kaatunut kodissaan, eikä ollut saanut hälytettyä apua turvapuhelimella. Asiakkaat saivat avun kotihoidon työntekijöiden lisäkäynnillä sekä normaalin työsuunnitelman mukaisella käynnillä. Kaatumisesta aiheutui asiakkaille normaalia pidempi odotusaika, mutta muuta vahinkoa ei tullut.

Yksi asiakas on myös tavoitellut kotihoidon työntekijää turvapalvelun kautta, koska normaalia iltakäyntiä ei kuulunut. Hän sai yhteyden kotihoitoon tavallisella puhelimella, ja kotikäynti toteutui suunniteltua myöhemmin. Taustalla oli kotihoitotiimin virhe tiedonkulussa, jota selvitetään nyt erikseen. Kotihoito on sopinut tapaamisen asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa.

Kuukauden aikana Kuopion kaupungin kotihoitoon tulee tilastojen mukaan keskimäärin noin 150 hälytystä, joiden syynä on asiakkaan kaatuminen. Kaikkinensa hälytyksiä tulee 12 000 – 15 000 kuukaudessa.

Kuopion kaupungin kotihoito pahoittelee häiriöstä aiheutunutta harmia. Kotihoidon henkilöstö kiittää asiakkaitaan ja heidän omaisiaan sekä yhteistyökumppaneitaan hyvästä yhteistyöstä häiriötilanteen aikana.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain