Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Kuopion vammaisneuvostoon haetaan jäseniä vammaisjärjestöiltä

Kuopion tulevaan vammaisneuvostoon haetaan jäseniä. Vammaisneuvoston nimeää Kuopion kaupunginhallitus, mutta kuopiolaisilla vammaisjärjestöillä on mahdollisuus esittää ehdokkaita tulevaan vammaisneuvostoon. Vammaisjärjestöjen ehdotuksista pidetään kokous 23.9.2021 klo 18 Kuopion valtuustotalon valtuustosalissa. 
 
Kuntalain mukaan kunnan on perustettava vammaisneuvosto ja annettava sille mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Vaikuttamismahdollisuus on annettava vammaisten henkilöiden elämään kuuluvien asioiden kannalta seuraavissa asioissa:
 
hyvinvointi
terveys
osallisuus
elinympäristö
asuminen
liikkuminen
päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen
tarvittavat palvelut.
 
Vammaisneuvostossa tulee olla edustettuina vammaiset henkilöt sekä heidän omaisensa ja järjestönsä. Vammaisneuvostot eivät ole virallisia kunnan toimielimiä vaan kuulemis- ja vaikuttamiskanavia. Kuntalaissa korostetaan vammaisneuvostojen aktiivista roolia. Siinä myös edellytetään, että vammaisneuvosto saa tietoa hyvissä ajoin.
 
Kuopion vammaisneuvoston valitsevat kuopiolaiset vammaisjärjestöt. Vammaisjärjestöt asettavat ehdokkaat. Tarpeen vaatiessa jäsenien valinnasta järjestetään äänestys. Kokouksen osallistujamäärää ei ole rajattu, mutta vain vammaisyhdistyksen valtakirjalla määrätyllä edustajalla on äänioikeus kokouksessa.
 
Järjestöjen edustajat esittävät valittavaan vammaisneuvostoon puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa, neljää varsinaista vammaisneuvoston jäsentä ja heille (4) varajäsenet. Kokous käytänteen mukaan myös varajäsenillä on oikeus osallistua vammaisneuvoston kokoukseen.
 
Kuopion vammaisneuvoston verkkosivut ja vammaisneuvoston jäsenten valinta -valtakirja: Vammaisneuvoston verkkosivut
 
Lisätietoja: Kuopion Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Mika Saastamoinen, mika.saastamoinen@invalidiliitto.fi, puh. 044 765 1375