Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion Vesi puhdistaa runkovesijohtoa Karttulan Syvänniemellä

Kuopion Vesi Oy tekee runkovesijohdon elementtipuhdistusta eli possutusta Välisalmen ja Syvänniemen välisellä alueella 5.-6.7.2022.

Possutus tehdään kahdessa osassa seuraavasti:
Vaihe 1 Välisalmi-Mäntykankaantie 5.7.2022 klo 10:00-18:00
Vaihe 2 Mäntykankaantie-Syvänniemi 5.-6.7.2022 klo 18:00-06:00

Possutuksen ajaksi talohaarat joudutaan sulkemaan, josta aiheutuu vedenjakelukatkos työn ajaksi. Vedenjakelukatkos koskee Kuopion Veden ja Karttulan Vesihuolto-osuuskunnan asiakkaita.

Vaiheiden 1 ja 2 alueet kartalla.

Possutuksen tarkoituksena on puhdistaa runkovesijohtoja rauta-ja mangaanisakasta puhdistuselementin avulla, jos perinteisellä huuhtelulla ei saada riittävää puhdistustehoa. Possutus aiheuttaa vedenjakelukatkoksen osalle kiinteistöjä.

Talousvettä kannattaa varata astioihin ennen työn alkamista. Työn jälkeen veden laadussa saattaa esiintyä häiriöitä, mutta ne poistuvat, kun vettä juoksutetaan hetken aikaa. Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja myös pyykinpesua on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Tietoja työstä saa työaikana (klo 07.00-15.00) numerosta 044 718 5376 ja työajan ulkopuolella numerosta 0500 203 023.

Possutuksen tiedotteen voi lukea internetistä osoitteesta www.kuopionvesi.fi tai Facebookista osoitteesta
www.facebook.com/kuopionvesi.


TIEDOTE: KUOPION VESI OY