Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopiolaiset lapsiperheet pohtivat apulaiskaupunginjohtajien kanssa, miten Kuopio voisi olla paras paikka lapsille

Kuopion tavoitteena on olla paras paikka lapsille. Kuopion Perheentalolla 6.3. järjestetyssä Perheraadissa kuopiolaiset lapset, heidän vanhempansa ja Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtajat Jari Saarinen ja Pekka Vähäkangas suunnittelivat yhdessä, miten tähän tavoitteeseen päästään ja millainen olisi unelmien Kuopio lasten silmin. Asiaa pohdittiin kahdessa eri toimintapisteessä niin hyvinvoinnin, kuin myös sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta.


Nalleneuvolassa lapsiperheet pääsivät leikin lomassa tuomaan esille ideoitaan Kuopion sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi. Pisteellä tapaamassa perheitä ja osallistumassa yhteiseen suunnitteluun oli apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen. Amanda Hill toi Nalleneuvolaan hoidettavaksi oman lelukoiransa.

Päivän ensimmäisessä toimipisteessä, Nalleneuvolassa lapset pääsivät hoitamaan Mauri Mäyräkoiraa yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden ja perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen kanssa sekä leikin lomassa myös kertomaan omista kokemuksistaan terveydenhuollon parissa. Mukana olleiden vanhempien kanssa Saarinen taas keskusteli siitä, mitä mieltä he ovat Kuopion neuvoloiden, terveydenhuollon ja perusturvan palveluiden toiminnasta.


”Terveyspalvelut ovat Kuopiossa hyvällä tolalla”, kommentoi Tiina Valkonen. Lapset Nella ja Lauri hoitivat Mauri Mäyräkoiraa nalleneuvolassa.

Pisteellä vanhempia pyydettiin pohtimaan ja kirjaamaan ylös myös, kuinka terveyspalvelut voisivat olla lapsiystävällisempiä ja vastata paremmin perheiden tarpeisiin, ja kuinka niitä voitaisiin kehittää. Terveyspalveluiden kehittämisen ja niiden lapsiystävällisyyden osalta esille nostettiin esimerkiksi aikojen saatavuus ja se, että lääkärinhuoneissa voisi olla leluja lapsia varten sekä se, että palveluiden tulisi olla mahdollisimman lähellä lapsiperheitä niin ajallisesti kuin fyysisestikin. Toivottiin, että terveyspalveluita olisi saatavilla samoissa tiloissa esimerkiksi päiväkodin kanssa. Neuvolapalveluilta taas toivottiin entistä enemmän tukea ja ymmärrystä vanhemmuuteen, entistä laajempia aukioloaikoja sekä neuvolatyöntekijöiden läsnäoloa lapsiperheille suunnatuissa tapahtumissa.

Nalleneuvolassa lastensa Nellan ja Laurin kanssa vierailleen Tiina Valkosen mielestä terveyspalvelut ovat Kuopiossa hyvällä tolalla.

– Olemme käyneet lapsieni kanssa paljon lääkärissä ja neuvolassa, ja olen ollut tyytyväinen. Olimme esimerkiksi vastikään päivystyksessä, ja pääsimme vastaanotolle todella nopeasti. Meidät myös huomioitiin erittäin hyvin. Lapsenkin mielestä lääkärissä on kivaa, Valkonen kommentoi.

”Oli ilo kuulla, kuinka monet vanhemmista olivat tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin Kuopiossa”

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen kertoo lapsiperheiden kanssa käymiensä keskustelujen olleen antoisia.

– Tämä on ollut mukava työpäivä. On ollut arvokasta päästä suoraan kasvokkaiseen kontaktiin perheiden kanssa. On monessa tilanteessa parempi, että vanhemmat voivat suoraan esittää toiveitaan ilman, että heidän täytyy ensin selvitellä, minne olla yhteydessä. Mielestäni tämä voitaisiin toteuttaa uudestaankin, hän kommentoi aamupäivän päätteeksi. 

– Tällaiset keskustelut ja yhteinen suunnittelu lapsiperheiden kanssa tukevat erinomaisesti myös Kuopion kaupungin strategiaa, jossa on määritelty tavoitteeksi olla paras paikka lapsille. Lisäksi strategiassa määriteltyjä toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ”lupa tehdä toisin” sekä toimiminen avoimesti, innostavasti yhdessä ja asukkaita varten. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupunki toimii monissa asioissa mahdollistajana, mutta asioita mietitään ja suunnitellaan yhdessä.

Saarinen kertoo saaneensa myös muutamia käytännönläheisiä kehitysideoita, jotka hän aikoo viedä eteenpäin keskusteltaviksi ja pohdittaviksi.

– Oli ilo kuulla, että enemmistö vanhemmista, joiden kanssa keskustelin, oli tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin Kuopiossa. Lasten terveyspalveluihin onkin yritetty panostaa Kuopiossa. Yksi esimerkki tästä ovat myöhäisemmät neuvola-ajat, jotka otettiin käyttöön vanhempien toiveesta, hän kertoo.

Leikkipuistoja, puita ja lisää kiikkuja – niistä on unelmien Kuopio tehty

Päivän toisella toimintapisteellä, toiveiden puulla, keskityttiin lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin tukemiseen. Lapset pääsivät piirtämään ja nimeämään, mikä heidän mielestään on parasta Kuopiossa, mitä he toivoisivat kaupunkiin lisää ja millainen olisi unelmien Kuopio lasten silmin. Paikalla keskustelemassa aiheesta lapsiperheiden kanssa oli hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas.


Ansa Tuomainen, Elina Tuomainen ja Rezaei Mobashereh kertoivat toiveiden puun äärellä, että heidän mielestään parasta Kuopiossa ovat uiminen, hiihtäminen, luisteleminen, tanssiminen ja pomppiminen. Vasemmalla kuvassa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas.

Kuopion parhaina puolina lasten näkökulmasta nousivat esiin erityisesti leikkipuistot, luonnon läheisyys ja uimapaikat. Useat lapset mainitsivat myös puut ja eläimet kysyttäessä, mitä heidän mielestään tulee olla unelmien kaupungissa.

– Meidän mielestämme parasta Kuopiossa on uiminen, hiihtäminen, luisteleminen, tanssiminen ja pomppiminen, kertovat Ansa Tuomainen, Elina Tuomainen ja Rezaei Mobashereh.

– Käymme tanssitunneilla kerran viikossa ja pääsemme usein hiihtämään ja luistelemaan. Kuopiossa on myös hyvin paikkoja, joissa uida, mutta pomppimista voisi olla enemmän.

Rezaei Motaherehin mielestä Kuopiossa on paljon tekemistä, ja mukavia paikkoja löytyy. Lempipaikkoinaan Kuopiossa hän mainitsee Tyttöjen talon, Perheentalon, ja suosikkipuuhinaan, luistelun, hiihdon ja paperikukkien askartelemisen.


Rezaei Motaherehin mielestä Kuopiossa on paljon tekemistä ja mukavia paikkoja, joista hän mainitsee esimerkkeinä Tyttöjen talon, Perheentalon, askartelemisen ja luistelun.

Yksi toive Motaherehilla kuitenkin olisi mielessään: Puijonsarven koulun pihaan tarvittaisiin ainakin lisää kiikkuja. Pekka Vähäkangas kertoo, että alueelle onkin jo suunnitteilla lähiliikunta-alue, eli asiaan voisi olla tulossa parannusta. 

Lasten vanhemmat taas toivoivat Kuopioon entistä enemmän lapsiperheille suunnattuja tapahtumia.

– Kuopiossa on paljon lapsille suunnattuja tapahtumia, kuten Kiva kesä, Supersyysloma ja parhaillaan käynnissä oleva Hyperhiihtoloma. Tämänpäiväisen keskustelun perusteella ne ovat pidettyjä ja niille on paljon tilausta, sillä vastaavanlaisia lapsiperheille suunnattuja tapahtumia haluttaisiin kaupunkiin tulevaisuudessa enemmänkin, Pekka Vähäkangas kommentoi.

– Myös puistoja ja leikkipaikkoja toivottiin lisää, ja niiden talvikunnossa pitoon parannusta. Lapsiperheiden toiveista heijastuu mielestäni, että Kuopiota arvostetaan: täällä on hienoa luontoa ja toimivat palvelut.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain