Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopiota pidetään kokonaismielikuvan perusteella Suomen viidenneksi parhaana asuinpaikkana

Kuopiota pidetään kokonaismielikuvan perusteella Suomen viidenneksi parhaana asuinpaikkakuntana, selviää Taloustutkimuksen vastikään julkaisemasta Muuttohalukkuus ja kaupunkien/kuntien imago 2020 -tutkimuksesta. Tutkimuksen perusteella Kuopion vahvuuksia ovat erityisesti viihtyisä asuinympäristö ja hyvä kasvuympäristö lapsille.Kysyttäessä kaupunkien paremmuusjärjestystä asuinpaikkana kokonaismielikuvan perusteella, Kuopio sijoittui viidenneksi tutkimuksessa mukana olleiden 61 Suomen suurimman kaupungin joukosta ja sai annettujen yleisarvosanojen keskiarvoksi 7,30. Kaikkien tutkittujen kaupunkien yleisarvosanojen keskiarvo oli 6,65.

Kuopiossa asuvat tai aiemmin asuneet suosittelevat Kuopiota mielellään asuinpaikkakunnaksi

Nykyiset ja entiset asukkaat ovat kiintyneitä Kuopioon: suositeltaessa kaupunkia asuinpaikkakuntana Kuopio saa selkeästi korkeamman tuloksen niiltä suomalaisilta, jotka ovat asuneet aiemmin tai asuvat nyt Kuopiossa. Nykyisiltä ja entisiltä asukkailtaan Kuopio saa kokonaismielikuvan perusteella yleisarvosanojen keskiarvoksi 8,34.

Kuopio herättää kaupunkina muuttohalukkuutta Pohjois-Savon lisäksi etenkin ympäröivissä maakunnissa asuvissa. Tarkasteltaessa TOP5 -halutuimpia muuttokohteita vastaajan asuinalueen mukaan Kuopio sijoittui Itä-Suomessa asuvien vastauksissa ensimmäiselle sijalle.

Myös Pohjois-Suomessa Kuopio sijoittui TOP5 -halutuimpien muuttokohteiden joukkoon.

Kaupungeittain tarkasteltuna Kuopioon löytyy eniten muuttohalukkaita pääsääntöisesti isommista kaupungeista.
 Kuopio tunnistetaan ennen kaikkea viihtyisänä asuinpaikkana ja hyvänä kasvuympäristönä lapsille

Verrattaessa mielikuvatekijöitä eri kaupunkien kesken Kuopion vahvuuksiksi nousivat erityisesti hyvä kasvuympäristö lapsille, viihtyisä asuinympäristö ja turvallisuus. Kuopio on myös aiempina vuosina sijoittunut kolmen parhaan joukkoon Hyvä kasvuympäristö lapsille -kategoriassa. Kyseinen mielikuvatekijä vaikutti 63 prosentilla vastaajista myönteisesti heidän arvioonsa Kuopiosta.

Asuinympäristön viihtyisyyttä arvioitaessa taas Kuopio sijoittui neljänneksi, ja 65 prosentilla vastaajista viihtyisä asuinympäristö vaikutti myönteisesti heidän arvioonsa Kuopiosta.

– Kuopio on seurannut muuttohalukkuustutkimuksen kautta menestymistään suurten kaupunkien joukossa jo vuodesta 2012, sijoittuen tuolloin kuudenneksi yleisimagossaan. Suuria muutoksia tarkastelujaksolla ei ole ollut. Parhaimmillaan Kuopio on sijoittunut yleisimagoltaan neljänneksi. Tutkimustulos on samansuuntainen kaupungin omien brändi- ja imagotutkimuksien tulosten kanssa, kommentoi Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen.Tutkimuksessa oli mukana 61 Suomen suurinta kaupunkia ja kuntaa (kokorajaus 20 000 asukasta, minkä lisäksi tutkimuksessa on mukana muutama 20 000 asukkaan rajaa tavoitteleva kunta). Tutkimus toteutettiin osana Suomi tänään -internetpaneelitutkimusta, johon vastasi 3101 iältään 15–79 -vuotiasta suomalaista helmikuussa 2020.

Lue lisää tutkimuksesta Taloustutkimuksen verkkosivuilta.