Uutiset Uutiset

Takaisin

Kurkimäki-Hiltulanlahti -väliset siirtojohdot otetaan käyttöön / vedenlaatuhäiriöt mahdollisia

Kuopion Vesi aloitti vuonna 2017 Kurkimäen ja Hiltulanlahden välisen vesijohdon ja jätevesiviemärin rakentamisen. Rakentamistyöt ovat valmistuneet vuoden alussa ja molemmat johdot otetaan nyt käyttöön.

Käyttöönotto käynnistyy vesijohdon osalta 22.1.2020. Käyttöönotto tapahtuu suunnitellusti ja hallitusti, jotta vaikutukset veden käyttäjille jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Käyttöönotto ei aiheuta vedenjakelukatkoksia, mutta laatuhäiriöt ovat käyttöönoton yhteydessä kuitenkin mahdollisia karttaan merkityllä alueella keskiviikon 22.1. ja torstain 23.1. aikana. Tämän vuoksi Kuopion Vesi suosittelee alueella asuvia varaamaan talousvettä astioihin ennakkoon ko. ajalle välttämättömään tarpeeseen. Myös Kuopion Vesi varautuu huuhtelemaan tarvittaessa verkostoa, jos häiriöitä ilmenee. Laatuhäiriöriski johtuu siitä, että veden virtaussuunta muuttuu vesijohdon käyttöönoton yhteydessä, jolloin on mahdollista, että jo käytössä olevien vesijohtojen seinämiin kerrostuneet rauta- ja mangaanisaostumat irtoavat aiheuttaen veden värjääntymistä.  Jätevesiviemärin käyttöönotto ei aiheuta vaikutuksia alueella asuville.

Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja myös pyykinpesua on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Mahdollisista laatuhäiriöistä voi ilmoittaa Itkonniemen vesilaitoksen käyttöpäivystykseen, p. 017 185 362.

Yhteistyötahoille ja joukkoviestimille tietoja hankkeesta antaa verkostopäällikkö Jani Koski, p. 044 7185 311 tai verkoston päivystävä työnjohtaja, p. 0500 203 023.
Vesijohdon käyttöönoton myötä eteläisen Kuopion vedenjakelun toimintavarmuus lisääntyy merkittävästi sekä Kuopion Veden että alueella toimivien vesiosuuskuntien toiminta-alueilla. Veden laadussa ei uuden johdon käyttöön oton myötä tapahdu muutoksia, vaan vesi tulee edelleenkin Itkonniemen vesilaitokselta. Siirtoviemärin käyttöön oton myötä Kurkimäen ja sen ympäristössä toimivien vesiosuuskuntien alueiden jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle ja Kurkimäen jätevedenpuhdistamon toiminta lakkaa. Puhdistamo toimii jatkossa siirtopumppaamona.

Kuopion Vesi pahoittelee johtojen käyttöönotosta mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä.

Seuraava tiedote annetaan tarvittaessa, jos käyttöönotto aiheuttaa laatuhäiriöitä. Tiedote ja mahdolliset jatkotiedotteet ovat luettavissa verkkosivuillamme www.kuopionvesi.fi ja Facebookissa www.facebook.com/kuopionvesi.

KUOPION VESI OY


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain