Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuulutukset vain verkkosivuilla

Julkisia kuulutuksia koskeva sääntely uudistui 1.1.2020. Kuulutukset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan jatkossa ensisijaisesti Kuopion kaupungin verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sanomalehdessä tai muulla tarvittavalla tavalla.

Kuopion kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset pidetään 1.1.2020 lähtien lähtökohtaisesti nähtävillä vain kaupungin verkkosivuilla. Pääsääntönä on, että kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään kunnan verkkosivuilla nähtävillä 14 vuorokauden ajan. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja on nähtävillä tämän määräajan päättymiseen asti.

Vain ne julkiset kuulutukset, joiden kuuluttaminen perustuu erityislainsäädännössä mainittuun julkipanomenettelyyn, julkaistaan  asianomaisen viranomaisen ilmoitustaululla.

Ilmoitukset julkistaan tarvittaessa myös kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä (Kuopion Kaupunkilehti) sekä tarpeen vaatiessa myös muissa Kuopion alueella ilmestyvissä lehdissä.

Ilmoitukset ja kuulutukset https://www.kuopio.fi/ilmoitustaulu

Hallintolain (62 a §:n mukaan) "Kuulutukset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti."


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain