Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

KYS: Vesiongelmat jatkuvat KYSin Puijon sairaalassa

Julkaistu: KYSin tiedote 12.10.2017 klo 13:05 | päivitetty 13.10.2017 klo 12:10 | päivitetty 13.10.2017 klo 15:05

Vedenlaatuongelmat ovat aiheuttaneet häiriöitä KYSin Puijon sairaalassa, mutta potilasturvallisuus ei ole vaarantunut.

Päivitys 13.10. klo 14:48

Vedenlaatuongelmat näyttävät tällä hetkellä helpottuvan KYSin Puijon sairaalassa. Vesi on ollut kirkkaampaa kaikkialla sairaalassa. Joissakin hanoissa vesi on ollut aluksi sameaa, mutta kirkastunut juoksuttamalla. Ruokahuollosta vastaavassa Iso-Bertassa vedenlaatu on pysynyt hyvänä koko ajan, ja ruokahuolto on toiminut hyvin.

Sairaalassa ei ole ollut toiminnallisia ongelmia, ja KYSin potilasturvallisuus ei ole vaarantunut vedenlaatuongelmien vuoksi. KYS on antanut koko ajan toimintaohjeita yksiköille, ja potilaat on voitu hoitaa suunnitellusti.

KYSin dialyysiosaston perjantaille suunnitellut hoidot on toteutettu erityisjärjestelyjen avulla. Dialyysihoidoista osa on tehty Iisalmen sairaalassa.

Puhdasta vettä saadaan edelleen tarvittaessa Kaarisairaalan edustalla olevasta vesisäiliöstä. Tilannetta seurataan koko viikonlopun ajan. Vesiongelmat eivät aiheuta muutoksia maanantaiksi suunniteltuihin tutkimuksiin ja hoitoihin.

Päivitys 13.10. klo 10.02

Vesiongelmia on nyt myös Sädesairaalassa. Vettä haetaan vedenjakelupisteestä, ja potilaille tilataan pullovettä. Tilanne ei vaikuta potilaiden hoitoon.

Päivitetty 13.10. kello 8:40

Vesiongelmat jatkuvat KYSin Puijon sairaalassa. Potilasturvallisuus ei kuitenkaan ole vaarantunut.

Vesiongelmat ovat laajentuneet pääsairaalan vuodeosastoille ja apteekkiin. Kaarisairaalan ja hallintorakennusten vedenlaatu on parantunut eilisestä, mutta vesi ei vielä ole täysin kirkasta.

Ruokahuollosta vastaavassa Iso-Bertassa vesi on vielä kirkasta, mutta odotettavissa on, että vesiongelmat voivat levitä myös sinne. Alavan sairaalassa tilanne on korjaantunut, ja vesi on kirkasta.

KYS on antanut toimintaohjeet yksiköille. Puhdasta vettä saadaan tarvittaessa Kaarisairaalan edustalla olevasta tankkiautosta.

KYSin valmiusjohtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina kello 14.

Päivitetty 12.10. kello 15.37

Vedenlaatuongelmat ovat aiheuttaneet häiriöitä KYSin Puijon sairaalassa, mutta potilasturvallisuus ei ole vaarantunut.

KYSin dialyysiosaston perjantaille suunnitellut hoidot voidaan hoitaa erityisjärjestelyjen avulla. Dialyysihoidoista 3 tehdään Iisalmen ja 1 Varkauden aluesairaalassa.

Lasten teho-osasto ja suu- ja leukasairauksien poliklinikka toimivat edelleen pulloveden varassa. Vesiongelma koskee Puijon sairaala-alueella pääasiassa Kaarisairaalaa sekä hallintorakennuksia. Tankkiauton vedenjakelupiste toimii Kaarisairaalan edustalla.

Puijon sairaalan lisäksi vedenlaatuongelmia on Alavan sairaalassa. Alavassa pärjätään pullovedellä ja kaupungin järjestämillä vedenjakelupisteillä.

Veden värjäytyminen johtuu raudasta. Tiedossa ei ole, että vedessä olisi terveydelle haitallista mikrobikasvustoa.

Tiedossa ei ole, kauanko vesiongelmat jatkuvat. Tilanne johtuu Kuopion Veden saneeraustöistä.

KYSissä seurataan tilannetta, ja valmiusjohtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina kello 8, mikäli tilanne ei muutu oleellisesti.

12.10. kello 13.05

Vesi on värjääntynyt laajalti Puijon sairaalan alueella. Veden värjääntymisen syynä on rauta. Värjääntynyttä vettä ei saa käyttää juoma- eikä talousvetenä. KYS on ohjeistanut henkilökuntaa veden käytössä.

Käsiä voi pestä, mutta vastasyntyneiden teho-osastolla ja muilla infektioherkillä potilashoidon alueilla vettä ei käytetä edes pesuun. Käsihuuhteen käyttöä tehostetaan sairaalassa.

Suu- ja leukasairauksien poliklinikka käyttää tällä hetkellä osittain pullovettä.  Välinehuolto, lasten teho-osasto ja Islab toimivat tällä hetkellä suodatetun veden turvin. Tämänhetkisen tiedon mukaan perjantain elektiivistä toimintaa ei tarvitse muuttaa.

Apteekissa, Sädesairaalassa ja joillakin vuodeosastoilla vesi ei ole värjääntynyt. Jos vesi ei ole värjääntynyt, vettä voi käyttää normaalisti.

Veden laatuongelmat johtuvat Kuopion Veden saneeraustöistä. Lisätietoja löytyy Kuopion Veden verkkosivuilta.

Seuraa KYSin tiedottamista osoitteessa: www.psshp.fi

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain