Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

KYSin ja Kuopion kaupungin ilta- ja viikonloppupäivystys yhdistyvät

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikka ja Kuopion kaupungin terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuvastaanotto yhdistyvät ja siirtyvät toiminnallisesti samoihin tiloihin KYSillä 10. syyskuuta 2018.

Yhdistetty päivystys sijaitsee Kuopion yliopistollisen sairaalan päärakennuksen katutasossa,
osoitteessa Puijonlaaksontie 2. Käynti sairaalan päivystyksen eli C-oven kautta.

Muutoksen myötä päivystykseen saapuva potilas saa oikeanlaista hoitoa mahdollisimman sujuvasti.

Sujuvan hoidon takaamiseksi potilaita pyydetään aina soittamaan päivystysapunumeroon 116117 ennen kuin he tulevat vastaanotolle. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa on otettava yhteys hätänumeroon 112.

Päivystykseen saapuessaan potilaat ilmoittautuvat aulan ITTE-itseilmoittautumispisteessä. Päivystyk-seen saapuva potilas ei voi tehdä ITTE-itseilmoittautumista pääaulassa tai Kaarisairaalan aulassa.

Potilaat kutsutaan ilmoittautumisesta hoidon tarpeen arviointiin. Potilaat hoidetaan oireiden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Saapumisjärjestyksellä ei ole merkitystä. Päivystyksessä potilas voidaan hoitaa lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Potilaat, joilla ei ole päivystyksellisen hoidon tarvetta, ohjataan esimerkiksi omalle terveysasemalle tai heille an-netaan kotihoito-ohjeet.

Ambulansseilla ja paaritakseilla tulevien potilaiden hoitoonohjauksessa ei tapahdu muutoksia.

Virka-aikana potilaan tulee edelleen hakeutua ensisijaisesti omaan terveyskeskukseensa. Kuopion kaupungin terveyskeskuksen vastaanotot toimivat arkisin virka-aikana maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.

Päivystysten yhdistyminen koskee vain Kuopion alueen asukkaita. Muiden kuntien, kuten esimerkiksi Iisalmen ja Varkauden päivystyksellisten pisteiden toiminta jatkuu normaalisti.

Päivystyksen yhdistämisen taustalla on terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen edellyttämä kiireellisen hoidon järjestäminen. Tämä tarkoittaa, että syyskuun 10. päivästä eteenpäin Kuopion yli-opistollisen sairaalan päivystys ja Kuopion ilta- ja viikonloppuvastaanotto (KUIVO) toimivat lain sään-nösten edellyttämällä tavalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisenä päivystyksenä.