Uutiset Uutiset

Takaisin

Lähiopetukseen palaaminen perusopetuksessa 14.5. alkaen

Hallitus päätti purkaa perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14.5.2020 alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Odotamme siis Kuopiossakin kaikkia oppilaita kouluun ensi viikon torstaista alkaen. Lukuvuoden kahden viimeisen viikon aikana koulun tehtävä on keskittyä oppimisen ohessa oppilaiden kohtaamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Etäopetus ja lounaspakettien jakaminen päättyy, koulukuljetukset alkavat toimia ja opiskelu jatkuu kouluilla työjärjestyksen mukaisesti 14.5.2020. Perusopetuksessa siirrytään kaikilta osin noudattamaan normaaliolojen lainsäädäntöä ja ohjeita.

Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntariskin torjumiseen tähtäävät toimenpiteet mm. seuraavasti:

  • Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä. Osa oppilaista voi opiskella toisessa rakennuksessa.
  • Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, kouluruokailussa ja muissa siirtymätilanteissa.
  • Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Käsiä pestään usein!
  • Koulun aikuisten keskinäisiä kokoontumisia vältetään.
  • Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään.


Kouluun ei saa tulla sairaana. Ilmoittakaa oppilaan sairaudesta tai muusta syystä johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan huomioida opetuksen ja sen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa. Poissaoloa koskevat samat ohjeet kuin ennen etäopetusjaksoa. Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Poissaolon syy voi olla sairaus tai muu syy. Muu syy voi olla esim. perheen juhla tai matka. Tässä tilanteessa muu syy voi olla myös huoli pandemiasta. Jos kouluun tuleminen herättää kysymyksiä, asiasta voi aina keskustella koulun rehtorin kanssa.

Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon tilanteesta. Terveysviranomaisten näkemys on, että koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. Yliopistosairaaloiden lastenlääkärit ovat 4.5.2020 julkaisseet lasten koronavirus (COVID-19) -riskiryhmiä koskevan ohjeen. Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia lähiopetuksen tai varhaiskasvatuksen suhteen influenssa- tai RSV-kaudella, ei ole syytä jäädä pois päivähoidosta tai koulusta myöskään koronavirusepideamian aikana. Oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

Jatkamme vielä koulutyön käytännön suunnittelua ja tiedotamme lisää ensi viikolla (vko 20). Rehtori tiedottaa koulun käytännön järjestelyistä ennen lähiopetuksen alkamista.