Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Lapsen huoltolakiin tullut muutoksia 1.12.2019 alkaen

Lapsen huoltolain muutokset tulivat voimaan 1.12.2019. Jatkossa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat järjestelyt voidaan toteuttaa entistä monipuolisemmin sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella. Uutta on muun muassa se, että huoltajat voivat sopia lastenvalvojan luona, miten he jakavat huoltoon liittyvät tehtävät keskenään.

Vanhemmat voivat sopia myös lapsen vuoroasumisesta, tapaamisten toteuttamisesta tuettuina tai valvottuina, tietojensaantioikeudesta ja oheishuollosta. Koska lapsella voi kotikuntalain mukaan olla vain yksi virallinen asuinpaikka, on lapsen vuoroasumista koskevaan sopimukseen kirjattava tieto siitä, kumpi kodeista ilmoitetaan maistraatille lapsen viralliseksi asuinpaikaksi.

Lapsenhuoltolain muutos vahvistaa lapsen oikeutta ilmaista mielipiteensä. Lapsen mielipiteen selvittäminen on ensisijaisesti huoltajien tehtävä. Lastenvalvojan on sopimusta laadittaessa varmistettava, että lapsi on saanut ilmaista näkemyksensä. Lakiin on otettu myös nykyistä selkeämpi säännös siitä, että kummankin vanhemman on osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Vanhemmalle on säädetty velvollisuus ilmoittaa toiselle vanhemmalle muuttoaikeistaan, jos muutto vaikuttaisi lapsen huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. Tuomioistuin voi vahvistaa lapselle oikeuden tavata tälle läheistä henkilöä. Edellytyksenä on se, että lapsella on tai on ollut tähän henkilöön erityisen läheinen, lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde.

Lisätietoja aiheesta voi lukea sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfosta https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-lapsenhuoltolain-muutokset-voimaan-1-12-2019

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain