Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Lastensuojelun työsuojeluohjelma vuodelle 2021

Lastensuojeluun on valmisteltu vuodesta 2020 lähtien työolojen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin kohenemiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka koottiin syksyllä 2020 työsuojeluohjelmaksi. Laaja-alainen työsuojeluohjelma hyväksyttiin 11.12.2020 työsuojelutoimikunnassa, ja se kattaa lastensuojelun avohuollon, sijais- ja jälkihuollon sekä perhesosiaalityön henkilöstön.

Lastensuojelua kuormittavat erityisesti työntekijöiden vaihtuvuus ja siitä aiheutuva rekrytointihaaste. Työntekijävaihdokset vaikuttavat myös työilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen. Lisäksi poissaolojen vaikutus työtilanteeseen kuormittaa henkilöstöä. Työhyvinvoinnin ja työsuojeluohjelma on laadittu yhdessä henkilöstön, työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa tilannetta parantamaan. Työsuojeluohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan erityisesti henkilöstön vaihtuvuuteen ja tukemaan rekrytointia.

Työsuojeluohjelmaan kuuluvia toimenpiteitä ovat mm. osallistava työyhteisövalmennus, säännölliset sparrauspäivät, tyhy-toiminta ja säännöllinen vaara- ja haittatilanteiden arviointi. Toimenpiteisiin kuuluu myös uudistuva työnohjaus, työnjaon selkiyttäminen, tiimityön rakenteiden kehittäminen, etätyöskentelyn lisääminen, varahenkilöjärjestelmän kehittäminen, työhön valmennus ja ns. LEAN -työskentelyn kehittäminen.

Työntekijöiden kanssa käytyjen henkilökohtaisten keskustelujen perusteella käynnistettiin ensivaiheen toimenpiteinä koulutussuunnittelu, asiakastyön sisältöarviointi, työtehtäviin sijoittuminen ja tiimirakennemalli. Kuormitusta koetaan myös mm. asiakirjahallinnosta, jota pyritään keventämään. Koulutusta ja työhyvinvointitoimintaa on sovittu järjestettäväksi säännöllisesti. Asiakasmääriä on tasattu työntekijäkohtaisesti.

Toimenpideohjelma vuonna 2021

Ensisijaisina toimenpiteinä käydään työntekijöiden kanssa arvokeskustelut ja käynnistetään varahenkilöjärjestelmän kehittäminen. Työn rauhoittamiseksi selkiytetään työtehtäviä ja vastuualueita. Ns. systeeminen työskentelymalli laajennetaan sijaishuoltoon. Tämä tarkoittaa muutoksia johtamismalliin ja työskentelytapaan. Työsuojelua johtamaan rekrytoidaan erillinen määräaikainen esimies vuodelle 2021, jotta työsuojeluohjelman toimeenpano saadaan ripeästi toimeksi.

Ohjelman toimeenpanon jälkeen muutoksia arvioidaan ja seurataan niin, että muutokset aidosti tukevat lastensuojelun arkea ja työhyvinvointia.