Uutiset Uutiset

Takaisin

Living Lab auttaa löytämään yhteistyökumppaneita

Itä-Suomen yliopiston kanssa tehty yhteistyö tuo akateemista osaamista yritysmaailmaan. Living Lab toimii linkkinä kahden maailman välissä. 

Itä-Suomen yliopiston tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas ja yritysyhteistyökoordinaattori Heli Laine kertovat Living Lab tuotekehitys- ja testauspalvelukonseptin sekä yliopiston välisen yhteistyön alkaneen lupaavasti. Ennen koronapandemiaa järjestetyt tapaamiset ovat poikineet kiinnostavia avauksia puolin ja toisin.

– Järjestimme ennen koronaa yliopiston kansallisten Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien yhteydessä työpajan, jossa yritykset pääsivät tapaamaan eri tutkimusalojen edustajia. Mahdollisuus keskustella avoimesti tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa avartaa kokonaiskuvaa puolin ja toisin, Mäki-Opas sanoo.

Hänelle on jäänyt mieleen hetki, jolloin yliopisto pääsi tutustumaan digitaaliseen etävalvontaan. 

– Ennen pandemiaa ajatus etävalvonnasta tuntui vielä melko kaukaiselta ajatukselta, mutta pandemian myötä etäyhteyksien hyödyt korostuivat ennennäkemättömällä tavalla. 

Tutustuminen johti keskusteluihin digitaalisia palveluja kehittävien yritysten kanssa. Usko kiinnostavien yhteistyöprojektien syntymiselle on vahva.

Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas

Itä-Suomen yliopiston tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas pitää Living Lab-yhteistyön alkutaivalta lupaavana.

Yhteistyöllä tavoitteita kohti

Yliopisto on korkeasti arvostettu tieteen tyyssija, jonka keskeiset tavoitteet ovat tieteellisen tutkimuksen tekeminen, akateeminen koulutus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Osana yhteiskunnallista vaikuttavuutta, yliopistot pyrkivät tuottamaan tutkimus- ja kehittämishankkeissaan tietoa ja osaamista käytännön toimijoille ja myös yrityselämän tarpeisiin. Jotta rahoitusta tällaisiin TKI-hankkeisiin voidaan myöntää, yliopistolla tulee olla kumppaninaan käytännön toimijoita suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa uusia palveluja ja innovaatioita.

– Living Lab –palvelun kautta meillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet löytää yrityksiä tekemään tutkimuksellista yhteistyötä kanssamme. Olemmekin jatkuvasti avoimia yhteistyökeskusteluille siitä, millaista osaamista voisimme Living Labin asiakasyrityksille tarjota, mitä uutta voisimme omalta osaltamme kehittää ja kuinka saisimme tuotua vaikuttavuusosaamista enemmän mukaan yhteiseen toimintaamme, Mäki-Opas sanoo.

Laboratorioille on kysyntää

Tällä hetkellä yritysten näkökulmasta kiinnostavimmiksi yhteistyön muodoiksi ovat nousseet yliopiston monipuoliset laboratoriot ja niissä tuotettavat asiantuntijapalvelut. Kliinisen ravitsemustieteen ja vielä rakenteilla olevan SmartSleep Labin eli unilabran kautta nähdään potentiaalista yhteistyötä, jota on valmisteltu aktiivisesti Living Labin ja tutkijoiden kesken.

– Unilabra tulee valmistuessaan tarjoamaan paitsi ainutlaatuiset mahdollisuudet unitutkimukselle, se tulee olemaan myös monipuolinen testausympäristö terveysteknologian toimijoille, Laine sanoo.

Myös opiskelijaprojektit on koettu kiinnostaviksi keinoiksi vahvistaa yhteistyötä ja yliopiston vaikuttavuutta.

– Esimerkiksi opinnäyte- ja harjoitustyöt voisivat hyötyä Living Labin ja Kuopion kaupungin koulujen kanssa tehtävästä yritysyhteistyöstä merkittävästi. 

Living Lab tuo mahdollisuuksia

Mäki-Opas ja Laine uskovat, että Living Lab –yhteistyö kannattaa, ja nyt, kun maailma on taas avoimempi kuin vuosi sitten, myös mahdollisuudet siihen paranevat. 

– Meillä on vielä paljon tehtävää, että monialainen osaamisemme hyödyttää myös yrityksiä entistä paremmin. Esimerkiksi tuotekehitysprojektit voivat toimia hyvänä herätteenä tällaiselle yhteistyölle, Laine sanoo.

Molemminpuolinen innovaatiotoiminnan tukeminen ja alueella jo olemassa olevien vahvuuksien edelleen vahvistaminen ja niiden näkyväksi tekeminen kansallisella tasolla ovat asioita, joille on kysyntää.

– Living Lab –palvelu tuo mahdollisuuksia myös yliopiston ja Kysin yhteistyön kehittämiselle. Kaikki tämä on osa tavoitteidemme mukaista yhteiskunnallista vaikuttamista ja sen edistämistä, Mäki-Opas toteaa.

Teksti: Maiju Korhonen
Kuva: Tomi Mäki-Opas


Kuopio Living Lab -hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Kuopion yliopistollinen sairaala.