Uutiset Uutiset

Takaisin

Lukiolaisille vaihtoehtoinen reitti yliopistoon

Kuopion lukiolaisilla on ollut mahdollisuus opiskella yliopisto-opintoja jo parin vuoden ajan Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Syksyllä alkaneessa tietojenkäsittelytieteen väyläpilotissa opiskelijat voivat suorittaa kolme tietojenkäsittelytieteen yliopistokurssia, joiden yhteislaajuus on 15 opintopistettä.
 
Kurssien suorittaminen menestyksekkäästi tarjoaa lukiolaisille uuden tavan hakeutua yliopisto-opintoihin ilman valintakoetta. Avoimen väylä ei kuitenkaan tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi, vaan opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti.

Väyläopinnot suoritetaan pääosin verkko-opintoina Moodlessa, mutta opiskelijoille on tarjolla myös vapaaehtoisia kontaktiopetustunteja Kuopion Lyseon lukiolla. Opinnot ovat Kuopion kaupungin lukiolaisille maksuttomia.

Akateemiset työtavat tutuiksi

Kuopion Lyseon lukion lehtori, tietojenkäsittelytieteen tohtori Miia-Maarit Saarelainen toimii lukiolaisten harjoitusryhmän opettajana tällä hetkellä menossa olevalla Johdatus tietojenkäsittelyyn -kurssilla. Saarelaisen mukaan väyläopinnot valmentavat lukiolaiset hyvin tutkinto-opiskeluun ja ovat erinomainen tilaisuus kurkistaa yliopistomaailmaan.

- Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita. Kynnys hakeutua tutkinto-opiskelijaksi madaltuu, kun akateemiset työtavat tulevat tutuiksi. Valintakokeet eivät myöskään kuormita heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen, Saarelainen luettelee väyläopintojen hyötyjä.

Haastatteluhetkellä kontaktiopetustunnilla paikalla ovat lukiolaiset Riina Niskanen, Kalle Hyvönen, Akseli Toivanen, Konsta Jalkanen ja Ville Pitkänen.

Heille kaikille suurin syy valita väyläopinnot on mahdollisuus hakea Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen tutkintokoulutukseen ilman valintakoetta. Palkintona vuoden ahkerasta opiskelusta voi olla opiskelupaikka.

Yliopistotasoiset kurssit eivät ole tuntuneet Riina Niskasesta vaikeilta.

- Olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut tietotekniikasta. Yliopisto-opinnot eivät ole paljoakaan poikenneet lukiokursseista eivätkä tuntuneet erityisen haastavilta, Niskanen kertoo.

Taustalla uusi lukiolaki

Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Avoimen yliopiston väyläpilotti on osa Kuopion kaupungin yliopistoyhteistyötä.  Pilotti on kehitetty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista Toinen reitti yliopistoon (TRY) –hanketta.
 
Pilotin taustalla on uusi lukiolaki, joka velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Konkreettisesti yhteistyövelvoite näkyy lukio-opinnoissa vasta elokuussa 2021, kun lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Tavoitteena on mm. kehittää lukiolaisten korkeakouluvalmiuksia ja sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Kuvassa opiskelijat ja lehtori kontaktiopetustunnilla.

Kuvassa Riina Niskanen (vas.), Ville Pitkänen, Konsta Jalkanen, Akseli Toivanen, lehtori Miia-Maarit Saarelainen ja Kalle Hyvönen.