Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Luonnonhoitotyöt alkaneet Tervalammin luonnonsuojelualueella Hiltulanlahdessa

Kuopion kaupungin omistamalla Tervalammin luonnonsuojelualueella on aloitettu tiistaina 31.8.2021 vanhojen metsäojien patoaminen. Vanhoihin ojiin rakennetaan noin 15 patoa ennallistamaan ojitettujen korpien vesitaloutta, ja siten palauttamaan alueen tila lähemmäksi alkuperäistä luonnontilaista korpea.

Patotarpeet saadaan ojalinjojen alikasvoskuusikosta. Maa-aines patojen rakentamiseen otetaan vanhoista ojavalleista. Työt tehdään käsityönä. Patotyöt eivät estä liikkumista luonnonsuojelualueella, mutta alueella liikuttaessa on hyvä noudattaa varovaisuutta.

Työt teettää Kuopion kaupunki. Ojien patoamisen rahoittaa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma. Helmi-elinympäristöohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, joka vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta rahoittamalla kuntien luonnonhoitotöitä. Helmi-ohjelman työt ovat käynnistyneet eri puolilla Suomea useilla kymmenillä kohteilla erilaisissa elinympäristöissä, kuten lintuvesillä, soilla, metsissä ja perinnebiotoopeilla.

Lue lisää Helmi-ohjelmasta ympäristöministeriön sivuilta.

Karttakuva (pdf)

Lisätietoja:
Timo Perätie, ympäristönsuojelusuunnittelija, Kuopion kaupunki
timo.peratie(at)kuopio.fi, 044 718 2145