Uutiset Uutiset

Takaisin

Maankäytön, asumisen ja liikkumisen kehitykselle suuntaviivat myös Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten laajeneminen kolmelle uudelle kaupunkiseudulle on vahvistunut. Valtio sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut saivat sopimusneuvottelut päätökseen. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piirissä on 55 prosenttia Suomen asukkaista. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne.

MAL-sopimukset laaditaan vuosille 2021-2031. Sopimukset vahvistavat kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Sopimuksissa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle.

Sopimusten myötä valtio tukee asuntotuotantoa kunnallistekniikka- ja käynnistysavustuksin, joilla lisätään kohtuuhintaisia asuntoja seuduilla. Rakentamisen ilmastopäästöjen vähentämiseksi puurakentamista tuetaan avustuksella, joka on 5 000 euroa uutta asuntoa kohti.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on tyytyväinen, että kehittäminen valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyönä entisestään vahvistuu. "MAL-sopimukset tukevat hiilineutraaliustavoitteitamme, kaupunkiseutujen elinvoimaa ja sujuvan arjen rakentamista", Mikkonen kuvaa. "On hienoa, että Jyväskylä, Kuopio ja Lahti vauhdittavat puurakentamista ja sitoutuvat poistamaan asunnottomuutta. Seudut ovat etunenässä ennakoimassa myös maankäyttö- ja rakentamislain muutoksia ja laativat digitaalista tietoa hyödyntävät kaupunkiseutusuunnitelmat", Mikkonen kiittää.

Kaupunkiseuduilla parannetaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden olosuhteita ja joukkoliikenteen palveluita. Lisäksi sujuvoitetaan liikennejärjestelmää ja parannetaan liikenteen turvallisuutta.

”Alueiden ja valtion sopimuksellinen yhteistyö vahvistuu entisestään uusien MAL-sopimusten ansiosta. Kestävä kaupunkiliikenne parantaa elämänlaatua ja edistää ilmastotavoitteita”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kiittää.

”Kun MAL-sopimusten konkreettiset toimet toteutetaan, joukkoliikenteestä, kävelystä ja pyöräilystä tulee entistäkin houkuttelevampaa. Se on teko yhdenvertaisuuden ja ympäristön puolesta. Sopimukset ovat myös tärkeä osa 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka tähtää kestävyyteen, tehokkuuteen ja saavutettavuuteen”, Harakka sanoo.


Valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyö syvenee

”Jo MAL-sopimuksen valmisteluprosessi on edistänyt kaupunkiseudun kumppanuutta, aitoa yhteistyötä ja yhteistä tahtotilaa. Uskon, että tämä sama tulee tapahtumaan suhteessa valtioon kumppanuuden noustessa sopimuksen myötä uudelle tasolle. On kehittävää työskennellä yhdessä pitkäjänteisesti myös toisten MAL-sopimuskaupunkien kanssa”, iloitsee Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

”Kuopion Savilahti on yksi Suomen monipuolisimmista kaupunkikehityshankkeista, jossa päästään soveltamaan MAL-sopimuksen osa-alueita. Alueelle kehitetään innovatiivisia ja toimivia ratkaisuja edistämään arjen sujuvuutta ja liiketoiminnan kehittymistä esimerkiksi tietoliikenneverkostojen, infran ja puurakentamisen osalta. Meille ei riitä, että jäljittelemme tämän hetken parhaita ratkaisuja, vaan halumme tehdä kaiken ihan uudella tavalla.”

Kuopion seudulta sopimuksessa mukana ovat Kuopion lisäksi Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi, Leppävirta ja Lapinlahti.

Sopimuksia on tehty vuodesta 2012. Niistä on muodostunut tehokas keino kehittää kaupunkiseutuja pitkäjänteisesti ja kestävästi. Valtio sekä Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut solmivat viimeksi MAL-sopimukset lokakuussa 2020. Hallitusohjelma pidensi MAL-sopimukset 12-vuotisiksi ja linjasi, että sopimuksia voidaan laajentaa yli 100 000 asukkaan kaupunkikeskuksiin. MAL-menettelyn jatkamisesta on linjattu myös 12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa eli Liikenne 12 -suunnitelmassa, josta valtioneuvosto päätti 15. huhtikuuta 2021.
 

Lue lisää MAL-sopimuksista ja neuvottelutuloksista ympäristöministeriön sivuilla: