Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Matkustajasataman pyöräpysäköintiä kehitetään – kerro mielipiteesi suunnitelmista

Kuopion kaupunki kehittää matkustajasataman pyöräpysäköintiä osana alueen pysäköinnin uudistamista. Tavoitteena on toteuttaa selkeämpi ja helpommin saavutettavissa oleva pyöräpysäköinti. Alueelle on laadittu alustavia suunnitelmaluonnoksia, joista on nyt mahdollista antaa palautetta. Vastauksia hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

Kuopion kaupunki edistää pyöräilyn olosuhteita pyöräilyn edistämisohjelman mukaisesti. Ohjelma on laadittu vuonna 2018 ja sen tavoitteena on parantaa muun muassa pyöräilyverkostoa ja pyöräpysäköintiä. Pyöräilymahdollisuuksien parantamisella pyritään kasvattamaan myös pyöräilyn suosiota.  

Kuopion matkustajasatama-alueesta on tehty pysäköinti- ja kunnossapitoselvitys viime vuonna yhteistyössä Sitowisen kanssa. Selvitys valmistui lokakuussa 2020. Selvityksessä tarkasteltiin, miten alueen pysäköintiä ja talvikunnossapidon ratkaisuja tulisi muuttaa, että ne palvelisivat alueen käyttöä tehokkaasti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti.

Nyt esillä olevien suunnitelmaluonnoksien pohjana on käytetty viime vuonna tehtyä selvitystä. Tavoitteena on tarkentaa selvityksessä esitettyjä pyörien pysäköintipaikkoja. Pyöräpysäköinnin suunnitelmiin ja havainnekuviin voi tutustua tarkemmin Sitowisen sivuilla. Sivuilta löytyy myös kaikille avoin palautekysely, johon voi käydä vastaamassa 30.9.2021 saakka.

Pyöräpysäköintiä kehitetään Kuopion matkustajasataman pyöräpysäköinnin rakennussuunnittelu- ja toteutushankkeessa, johon on saatu Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta.


Havainnekuva yhdestä pyöräpysäköintivaihtoehdosta matkustajasataman alueella. Kuva: Sitowise.