Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Merkittävä arkkitehtuuriteko ja kulttuuriympäristöteko palkittiin

Kuopion kaupungin kaupunkikuvatyöryhmä palkitsee joka kolmas vuosi Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti merkittävän arkkitehtuuriteon. Kuopion kulttuuriympäristötyöryhmä puolestaan palkitsee joka kolmas vuosi merkittävän kulttuuriympäristöteon.

Viime vuoden Rakentamisen kivi -palkinto 2021 ja Kulttuuriympäristökivi -palkinto 2022 luovutettiin yhteisessä palkinnonjakotilaisuudessa torstaina 8. päivä syyskuuta 2022 museon tiloissa.

Kuvassa palkinnot ja palkinnon saajat Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:stä museolla pidetyssä tilaisuudessa torstaina 8.9.2022. Kuva: Vicente Serra / Kuopion kaupunki
 

Rakentamisen kivi -palkinto merkittävästä arkkitehtuuriteosta

Rakentamisen kivi -palkinto 2021 merkittävästä arkkitehtuuriteosta luovutettiin arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:lle, Kuopion museon laajennuksen suunnittelusta, osoitteessa Museokatu 1.

Palkitsemisraadin perustelut: rakennuksen laajennus on onnistunut esimerkki modernin arkkitehtuurin liittämisestä historiallisesti arvokkaaseen rakennukseen siten, että alkuperäisen osan historiallinen arvo ja luonne säilyvät. Toteutunut rakennuskokonaisuus muodostuu kahdesta osasta, jotka edustavat arkkitehtuuriltaan selvästi omaa aikakauttaan ja erottuvat toisistaan selkeästi, mutta muodostavat yhdessä arkkitehtonisesti kiinnostavan kokonaisuuden.

Kuopion museon laajennuksen suunnittelu ja toteutus on ollut esimerkillinen jatko kohteesta järjestetylle arkkitehtuurikilpailulle. Kohteen suunnittelu ja toteutus toimivat arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti korkeatasoisena esimerkkinä muille saneerattaville ja peruskorjattaville rakennushankkeille, joihin liittyy myös laajennus.

Palkitsemisraatiin ovat kuuluneet kaupunkikuvatyöryhmän jäsenet alueellisen ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Nina Hakokivi, Savon Arkkitehdit Safa:n jäsen arkkitehti Antti Gävert, kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen, yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen, asemakaavapäällikkö Anne Siltavuori,  kaupunginpuutarhuri Sari Riekkinen ja tarkastusarkkitehti Kari Jäkkö, joka toimii ryhmän puheenjohtajana.

Rakentamisen kivi -palkinto on tehty Varpaisjärven mustasta diabaasista. Sen on suunnitellut arkkitehti Antti Gävert ja veistänyt Kivipaja Sari Kämäräinen.

Kuva Kuopion museon sisätiloista peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen. Kuva: Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy / Tuomas Uusheimo

Kulttuuriympäristökivi -palkinto hyvin toteutetusta kulttuuriympäristöteosta

Kulttuuriympäristökivi -palkinto 2022 hyvin toteutetusta kulttuuriympäristöteosta luovutettiin Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:lle, Kuopion museon peruskorjauksen suunnittelusta, osoitteessa Museokatu 1.

Palkitsemisen perustelut: Vuonna 1907 valmistuneen jugendtyylisen Kuopion museon peruskorjauksen lähtökohtana on ollut kunnioittaa rakennuksen historiaa ja ominaispiirteitä. Suunnittelussa on palautettu alkuperäisasua ja yhdistetty onnistuneesti vanhaa uuteen. Hankkeessa on hyödynnetty peruskorjaavaa, uudistavaa, restauroivaa ja konservoivaa otetta. Kohteen saavutettavuutta ja rakennusteknisiä ominaisuuksia on pystytty parantamaan rakennuksen arkkitehtonista arvoa kunnioittaen.

Valtakunnallisesti merkittävässä ympäristössä sijaitsevan rakennuksen suojelutavoitteet on huomioitu kiitettävästi. Rakennuksen historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne sekä sisätilojen olennaiset piirteet on tunnistettu suunnittelussa. Tiiviin yhteistyön ansiosta kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen on kiinnitetty hankkeessa erityistä huomiota. Työryhmä on arvioinut esimerkillisesti toteutetun peruskorjaushankkeen edistävän kulttuuriympäristöarvojen säilymistä ja tunnettuutta niin paikallisesti kuin laajemminkin.

Palkitsemisraatiin ovat kuuluneet kulttuuriympäristötyöryhmän jäsenet tarkastusarkkitehti Kari Jäkkö, kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen, asemakaavapäällikkö Anne Siltavuori, kaavoitusarkkitehti Sonja Tilaeus, intendentti Tytti Räikkönen, museoamanuenssi Teemu Kuivalainen sekä suunnittelija Aada Mustonen ja intendentti Mikko Paalanen, jotka jakavat työryhmän puheenjohtajuuden.

Kulttuuriympäristökivi -palkinto on tehty Kurun harmaasta graniitista. Sen on suunnitellut arkkitehti Antti Gävert ja veistänyt Kivipaja Sari Kämäräinen.

Kuvassa Kuopion museo laajennuksen ja peruskorjauksen jälkeen. Kuva: Arkkitehdit Davisson Tarkela Oy / Tuomas Uusheimo

Kuopion museon laajennus ja peruskorjaus on Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:n vuonna 2016 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajatyö. Kilpailun tavoitteena oli yhdistää toisiinsa vanha museorakennus ja kirjasto uuden laajennusosan avulla. Laajennukseen tuli sijoittaa uusi vaihtuvien näyttelyiden tila sekä uudet sisäänkäyntitilat mukaan lukien kahvila, museokauppa, vaatesäilytys, yleisö-wc:t sekä pedagogiset tilat. Suunnitelman tuli sisältää myös uudet näyttelyiden rakentamista palvelevat tilat ja laajat varastotilat kellaritasolle. Lisäksi haettiin ratkaisua rakennuksen huoltoon kellaritason kautta, vanhan museorakennuksen talo- ja palotekniikkaan.