Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Mölymäen Kaartokadun ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa

Kuopion kaupunki aloittaa Mölymäen kaupunginosan kaavamuutoksen toteuttamisen. Ensimmäisen vaiheen osuus koskee nykyistä Aulis Rytkösenkatua, joka muutetaan Kaartokaduksi. Rakennettavan Kaartokadun varteen on kaavoitettu tontteja ja rakennushankkeen yhteydessä toteutetaan myös kunnallistekniikan rakentamista.

Mölymäen rakentamisen ensimmäinen urakkavaihe kestää vuoden 2018 loppuun ja työt alueella aloitetaan ensi viikon (vko 28/2018) aikana.

Työstä aiheutuvista liikennejärjestelyistä ja asukkaille tiedottamisesta vastaa rakennushankkeen pääurakoitsija.
Tiedote joukkoliikennemuutoksista: www.kuopio.fi/-/paikallisliikenteen-linja-1-siirtyy-uudelle-reitille-maanantaina-9-7-2018

Suunnitelmakuva työalueesta:


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain