Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Moottorikelkkailureitin eteläosa Nilsiässä välillä Annamarintie-Rahasjoki avataan käyttöön

Kuopion kaupungin ylläpitämä moottorikelkkailureitti Nilsiässä välillä Annamarintie-Rahasjoki otetaan käyttöön. Moottorikelkkareitti on osa Pohjois-Savon maakunnallista kelkkareittiverkostoa. Merkityllä reitillä saa ajaa moottorikelkalla lumipeitteisenä aikana.

Annamarintie-Rahasjoki moottorikelkkareitti on rakennettu kahdessa eri vaiheessa siten, että Tahkon ympäristössä oleva reitti on ollut jo käytössä vuodesta 2017 lähtien. Syksyn 2020 aikana on rakennettu loppuosa kyseisestä reitistä siten, että Pieni-Tarpiselta Varpaisjärventien alikulusta alkaen pääsee valta-osin virallista reittiä pitkin Pajulahden suuntaan aina Sänkimäkeen asti. Osa moottorikelkkareitistä on rakennettu tässä vaiheessa epävirallisena moottorikelkkaurana maanomistajien kanssa erikseen sovitusti. Rakennetun reitin kokonaispituus on noin 16 km.

Nyt rakennettu virallinen moottorikelkkareitti päättyy Annamarintien lounaispuolelle Annamarintien ylityksen jälkeen. Moottorikelkkareitin päättyminen on ilmoitettu maastossa liikennemerkillä. Merkin jälkeen maastossa on olemassa vanha kelkkaura, jonka käytöstä on saatu sovittua alueen maanomistajien kanssa siten, että uraa pitkin on mahdollista ajaa Pajulahdessa olevalle huoltoasemalle saakka. Kaupunki kiittää lämpimästi alueen maanomistajia sujuvasta yhteistyöstä. Uraa on raivattu pajukosta puhtaaksi ja sinne on asennettu reitti- ja liikennemerkit. Vanha ura mukailee pääosin Annamarintie-Suuri-Pieksä -välille tehtyä reittisuunnitelmaa ja kaupungin tavoitteena on virallistaa Annamarintie-Suuri-Pieksä -reitti heti kun suunnitelmapäätös on lainvoimainen. Uran sijainti päivitetään karttapalvelimiin mahdollisimman pian.

Katso tarkemmat tiedot reitistä moottorikelkkareittikartalta (pdf).

Moottorikelkkailijoiden tulee aina pysyä merkityllä reitillä.
Kelkkailu toisen maalla ilman lupaa on maastoliikennelain 4 §:ssä säädetysti kielletty.

Lisätietoa moottorikelkkareiteistä löytyy kaupungin verkkosivuilta. Nyt rakennettu reitti on päivitetty myös Jyväskylän yliopiston hallinnoimaan Lipas-järjestelmään ja Metsähallituksen ylläpitämälle Retkikartalle.

Reittien sijaintitietoja löytyy myös Kelkkareitit -sivustolta.
Tahkon reittien tiedot puolestaan löytyvät Tahkon reittipoolin verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Kuopion kaupunki, suunnitteluinsinööri Anna-Liisa Koponen p. 044 7185 055, anna-liisa.koponen(at)kuopio.fi.

Moottorikelkkailua järvellä