Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Muistutus laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Kuopion alueellinen rakennusvalvonta muistuttaa laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista.

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015) ollut voimassa 1.4.2015 lähtien. Laki on velvoittanut laajarunkoisen rakennuksen omistajaa huolehtimaan rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden arvioinnista. Arviointi on tullut teettää pätevällä asiantuntijalla, jonka on tullut osoittaa omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään. Asiantuntijan on tullut antaa rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista.

Kuopion alueellinen rakennusvalvonta muistuttaa, että lain mukaisesti tehty rakenteiden arviointi on tehtävä viimeistään 1.4.2019 mennessä. Kuopion alueellinen rakennusvalvonta ei valvo lain toteutumista tai muistuta erikseen lain asettamista velvollisuuksista mutta voi vaatia arviointitodistusta sekä ajantasaista käyttö- ja huolto-ohjetta esitettäväksi.

Lakiteksti löytyy mm. Finlexin palvelusta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain