Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Muutoksia ensi lukuvuonna Kuopion eteläisen alueen oppilaaksiottoalueisiin

Kuopio on jaettu alueellisiin oppilaaksiottoalueisiin, joiden mukaan kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa ns. lähikoulusta. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei välttämättä aina ole lapsen lähikoulu.

Kuopiossa kaupunkialueen lapsimäärä on edelleen hyvässä kasvussa, lukuvuonna 2020-2021 oppilasmäärän arvioidaan olevan 150 suurempi kuin kuluvana lukuvuonna. Kasvua tapahtuu eniten kaupungin eteläisellä alueella, mutta myös muilla ruutukaava-alueilla. Tarkastelemme vuosittain koulun aloittavien lasten sijoittumista kunkin alueen kouluihin ja oppilasmääristä ja koulujen vetoisuuksista riippuen alueen sisäiset oppilaaksiottorajat voivat vuosittain hieman muuttua.

Tällä hetkellä on tiedossa, että ensi lukuvuonna muutoksia tulee ainakin Aurinkorinteen koulun, Martti Ahtisaaren koulun ja Pirtin koulun oppilasalueisiin. Muutos koskee lukuvuonna 1.8.2020 tai myöhemmin koulunsa aloittavia oppilaita oheisen kartan mukaisesti. Kartassa lukuvuonna 1.8. 2020 tai myöhemmin koulunsa aloittavien oppilaiden alueen raja näkyy sinisenä ja aikaisemmin aloittaneiden oppilaiden alueen raja punaisena.

Eteläinen Kuopio on rakentunut viime vuosina voimakkaasti ja koulujen täyttyessä koulutilojen käyttöä tarkastellaan ko. alueella (Aurinkorinteen koulu, Martti Ahtisaaren koulu, Pirtin koulu ja Pyörön koulu) kokonaisuutena. Tilojen optimaalisella käytöllä pyritään tarjoamaan kaikille oppilaille tarkoituksenmukaiset opetusryhmät ja riittävät tilat alueen kaikissa kouluissa.

Huoltajan on mahdollista hakea syksyllä 2020 koulun aloittavalle lapselleen koulupaikkaa muusta kuin kaupungin osoittamasta lähikoulusta. Hakeminen tehdään sähköisesti Wilmassa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Oppilaalle voidaan myöntää koulupaikka muuhun kuin lähikouluun, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja ja mikäli tämä ei lisää opetusryhmien määrää koulussa.


Lisätietoja antavat:
Perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen, (mika.kuitunen(at)kuopio.fi), 044 718 5151

Aurinkorinteen koulu, rehtori Esa Miettinen, 044 718 4771
Pirtin koulu, rehtori Sami Varis, 044 718 4461
Martti Ahtisaaren koulu, rehtori Titta Kaukonen, 044 718 4233