Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Neljälle toimijalle Viksu Kuopio –tunnus ympäristövastuullisesta toiminnasta

Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä myönsi Viksu Kuopio -tunnuksen Kuopion kansalaisopistolle, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:lle (Kuopas), Mestar Kuopio Oy:lle sekä Savon koulutuskuntayhtymälle (Sakky) osoituksena ansiokkaasta, vaikuttavasta ja näkyvästä työstä resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi. Tunnukset jakoi kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen kaupungintalon juhlasalissa tiistaina 9.11.2021.

Kaupungintalon juhlasalissa kaupunginjohtaja jakaa Viksu Kuopio tunnuksetKaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen jakoi Viksu Kuopio -tunnukset kaupungintalon juhlasalissa tiistaina 9.11. Kuvassa vasemmalta: kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, Aku Taira (Kuopas), Heikke Helve (Sakky), Maija Karkkonen ja Hannu Koponen (Mestar Kuopio Oy), Kirsti Turunen ja Aino Sahi (Kuopion kansalaisopisto). Kuva: Vicente Serra/Kuopion kaupunki.

Viksu Kuopio –tunnus voidaan myöntää organisaatioille tai yhteisöille, jotka ovat teoillaan parantaneet ympäristövastuullisuuttaan. Tunnuksen saamisen kriteereinä on, että organisaatio tai yhteisö on ottanut resurssiviisauden osaksi omaa toimintaansa ja valinnut kehittämistoimenpiteensä. Lisäksi organisaatio tai yhteisö tekee resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestii niistä aktiivisesti. Tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia päästöjen ja jätteiden vähentämiseen sekä muihin resurssiviisaisiin tekoihin.

Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä myöntää Viksu Kuopio -tunnuksen vuosittain. Tunnukset jaettiin nyt kolmatta kertaa.

Kuopion kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopiston ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän hyvinvoinnin työryhmä (Eko) kehittää monipuolisesti opistoa kestävää tulevaisuutta ja hyvää elämää edistäväksi oppilaitokseksi. Kansalaisopisto laatii vuosittain kestävän hyvinvoinnin toimintasuunnitelman ja he ovat myös koostaneet opistolle kestävän hyvinvoinnin käsikirjan. Kansalaisopisto järjestää resurssiviisautta edistäviä koulutuksia niin henkilöstölleen kuin kuntalaisillekin ja tekee yhteistyötä useiden eri sidosryhmien ja hankkeiden kanssa. Kansalaisopisto on parantanut digitaalisia palvelujaan ja verkkoasiointia mm. tapahtuma- ja luentotarjonnan osalta ja esimerkiksi opinto-opas julkaistaan nykyään ainoastaan digitaalisesti. Jätteen syntyä ehkäistään pitkäkestoisten hankintojen avulla, ruoka- ja materiaalihävikkiä vältetään ja jätteet lajitellaan. Kansalaisopisto tarjoaa toimintaa eri asuinalueilla yhteiskäyttöisissä tiloissa ja nämä lähipalvelut lisäävät omalta osaltaan eri alueiden viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta. Opiston toimipaikat ovat saavutettavissa helposti niin kävellen, pyöräillen kuin joukkoliikenteelläkin.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:llä on käytössä päästötöntä sähkö- ja lämpöenergiaa ja rakentamista toteutetaan suunnitelmallisesti energiatehokkuus- ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Koko kiinteistökannan lämmönsäädöt on automatisoitu etävalvontaan mikä mahdollistaa kiinteistöjen optimaalisen ja oikea-aikaisen lämmittämisen. Tekoälyä on hyödynnetty energiatehokkuuden parantamiseksi mm. lämmitysjärjestelmän hallinnoinnissa ja lattialämmityksessä. Kuopaksen asukkaille on ollut tarjolla yhteiskäyttöinen sähköauto vuoden 2020 syksystä lähtien ja tavoitteena on ottaa niitä käyttöön lisää. Kuopas on myös laskenut oman toimintansa hiilijalanjäljen.  

Mestar Kuopio Oy

Mestar Kuopio Oy on tehnyt ympäristövastuullisuustyötä varten ympäristösuunnitelman ja ympäristövastuullisuus on myös yksi yhtiön strategian keihäänkärjistä. Mestar on ottanut käyttöön proses-sityökalun havainnollistamaan mm. ympäristövastuullisuustyötä. Mestarin organisaatiossa toimii myös ympäristötoimikunta ja organisaatio julkaisee säännöllisesti ympäristöraportin. Mestar on saanut Ekokompassi -sertifikaatin keväällä 2021 ja he ovat myös toteuttaneet oman hiilijalanjälkilaskennan ja CO2-päästöjen vähentämistavoitteet ovat valmisteilla. Ympäristöviestintä näkyy myös viestinnässä, sillä se on osa Mestarin viestintäsuunnitelmaa. Mestarilla on käytössä ajoneuvojen paikannusjärjestelmä ja henkilökunnalle annetaan taloudellisen ajotavan ohjausta. Mestar on lisäksi aloittanut siirtyminen fossiilittomiin käyttövoimiin. Jätteiden lajittelua on parannettu ja kierrätettävien rakennusmateriaalien käyttöä edistetään.

Savon koulutuskuntayhtymä

Savon koulutuskuntayhtymän visiona on olla kestävän tulevaisuuden tekijä ja päämääränä onkin edistää ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta niin omassa toiminnassa kuin työelämässäkin. Sakky on asettanut päämäärikseen olla kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos vuonna 2023, laatia kaikille ammattialoille ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset 2022 ja vähentää oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 50% vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Sakky on myös laskenut oman toimintansa hiilijalanjäljen. Uudet kampukset rakennetaan Joutsenmerkki-kriteerien mukaisesti ja hankinnoille asetetaan ympäristövastuullisuuden vaatimuksia. Sakkylla on oma kiertotalouskoordinaattori, joka vastaa irtaimiston uudelleenkäytön organisoinnista. Omaa ympäristökädenjälkeään Sakky pyrkii kasvattamaan kouluttamalla ympäristöosaavia ammattilaisia, tukemalla maakunnan organisaatioiden ja yritysten ympäristötyötä ja kehittämällä ympäristövastuullisten työelämän toimintamalleja. Sakkyn kestävän kehityksen mukainen toiminta on organisoitua ja järjestelmällistä ja heillä on nimetty toimipistekohtaiset vastuuhenkilöt ja -tiimit. Sakky on lisäksi julkaissut omaa ympäristöraporttiaan vuodesta 2009 saakka.

Viksu Kuopio -tunnuksen saajat Kuopion kaupungintalon juhlasalissaVuoden 2021 Viksu Kuopio -tunnuksen sai neljä organisaatiota. Tunnuksia olivat vastaanottamassa kaupungintalon juhlasalissa: kuvassa vasemmalta Aku Taira (Kuopas), Heikke Helve (Sakky), Maija Karkkonen ja Hannu Koponen (Mestar Kuopio Oy) sekä Kirsti Turunen ja Aino Sahi (Kuopion kansalaisopisto). Kuva: Vicente Serra/Kuopion kaupunki.

Resurssiviisas Kuopio

Resurssiviisas Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Työtä ohjataan resurssiviisaus-ohjelmalla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää Kuopion resurssiviisausohjelmasta.

Lue lisää Viksu Kuopio -tunnuksesta ja tunnuksen saaneista organisaatioista.


Lisätietoja:
Kuopion kaupunki, ympäristöasiantuntija Mari Turunen
044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki, ympäristöasiantuntija Minna Kokkonen
044 718 2148, minna.julia.kokkonen(at)kuopio.fi

Kuopion kansalaisopisto, rehtori Kirsti Turunen
044 718 4701, kirsti.turunen(at)kuopio.fi
        
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, toimitusjohtaja Aku Taira
040 749 7433, aku.taira(at)kuopas.fi
        
Kuopion Mestar Oy, toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa
044 718 5084, pekka.kilpimaa(at)mestar.fi

Savon koulutuskuntayhtymä SAKKY, johtaja Heikki Helve
044 785 3050, heikki.helve(at)sakky.fi