Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Niiralankadun kadunsaneeraustyömaan kakkosvaiheen kiertotiejärjestelyt

Niiralankatu on yksi Kuopion tärkeimmistä kokoojakaduista ja sisääntuloväylistä. Kadun varsi on rakennettu hyvin kaupunkimaiseksi pienliiketiloineen ja kerrostaloineen. Tätä kaupunkimaista tuloväylää saneerataan tämän päivän tarpeita paremmin vastaavaksi, jotta se toimisi entistä paremmin keskustan ja Savilahden välisenä kulkuväylänä sekä alueen asukkaiden viihtyisänä kotikatuna.  Saneeraustyö kestää kokonaisuudessaan lokakuun loppupuolelle. Töiden yhteydessä saneerataan vesihuoltoa, päivitetään sähkö- sekä tietoliikenneverkostoa, lisätään ja kunnostetaan katuistutuksia ja kalusteita sekä parannetaan kevyenliikenteen laatutasoa.

Katutyöt aiheuttavat vaihtuvia tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Ajoneuvoliikennettä siirretään kesän aikana kolmessa eri vaiheessa kiertoreiteille pois Niiralankadun työalueelta.

9.8.2018 siirrytään kiertotiejärjestelyjen kakkosvaiheeseen, jolloin Niiralankadun ajoneuvoliikenne välillä Rajakatu Nahkurinkatu siirtyy tilapäisesti Pyöräkadulle ylläolevan kartan mukaisesti.

Paikallisliikenteen linja-autot siirtyvät kulkemaan Pyöräkadun kiertoreittiä pitkin 9.8.2018 klo 9.00 alkaen samanaikaisesti kuin muu ajoneuvoliikenne. Poistetuille pysäkeille tulee opastekartat korvaavista pysäkeistä. Lisätietoa löytyy myös osoitteesta vilkku.kuopio.fi.

Kiertotiereitillä kulkevien tulee huomioida linja-autojen poikkeava tilantarve. Sillä kääntyvä suuri ajoneuvo joutuu käyttämään vastaantulijoiden kaistaa päästäkseen etenemään risteysalueilla ja kaarteissa. Liikenteen sujuvuus paranee, kun huomioi tämän asian, onhan kyseessä vilkkain paikallisliikenteen linja-autoreitti.

Työmaa-alueen läpi kulkeva kevyt liikenne ohjataan kulkemaan työalueen läpi poikkeusjärjestelyin. Tonteille ajoneuvoilla ajoon tulee joissain kiinteistöissä rajoituksia, josta tiedotetaan ennen tämän poikkeusjärjestelyn käyttöönottoa.

Liikennejärjestelyjä tehdään työn etenemisen mukaan ja muuttuneet järjestelyt kohteessa merkitään liikennemerkein ja opastein.

Liikkumisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta

Työalueen läheisyydessä liikuttaessa tulee vaaratilanteiden välttämiseksi noudattaa varovaisuutta. Työmaaliikenne ja muuttuneet olosuhteet vaativat erityishuomiota. Erityisesti lapsille on tarpeen korostaa varovaisuuden tärkeyttä liikuttaessa työalueen läheisyydessä.  Työalue on eristetty aidalla ja sen sisäpuolella oleskelu on ehdottomasti kielletty.

Rakennuttaja

Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut valvoja, rakennuttaja Petri Pucilowski, puh. 044 718 5654

Urakoitsija

Kohteen pääurakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain