Kulttuuriuutiset Kulttuuriuutiset

Takaisin

Nuoret mukana Kuopion museon kehittämisessä

Kuopion museo on saanut Hatsalan klassillisen koulun kuvataiteen luokasta uudistushankkeen kummiluokan vuosille 2018–2021. Kummiluokkaprojektin tavoitteena on nuorten ja museon välisen vuorovaikutuksen ja laaja-alaisen yhteistyön vahvistaminen.

Kuopion museo ja Hatsalan klassillisen koulun kuvataiteen 7. luokka ovat aloittaneet kummiluokkaprojektin, jossa yläkoululaiset seuraavat ja ottavat osaa museon uudistamiseen seuraavien vuosien aikana. Museo saa projektin myötä kummiluokkalaisilta arvokasta osaamista ja näkökulmia uuden Kuopion museon sisältöjen ja palveluiden kehittämisessä, ja pystyy puolestaan tarjoamaan ainutlaatuista materiaalia projektioppimisen ja laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien mahdollisuuksiin.

Kummiluokkaprojekti on pilottihanke, joka kestää suunnitellusti kolme vuotta syksystä 2018 kevääseen 2021. Projekti sijoittuu kummiluokkalaisten koko yläkoulussa viettämälle ajalle tarjoten mahdollisuuden pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

Kuopion museo on kummiluokkaprojektin aikana suljettuna peruskorjaus- ja laajennusrakentamisen vuoksi. Samaan aikaan kaupungin museoissa tehdään monipuolista työtä museon sisältöjen, palveluiden ja näyttelyiden rakentamiseksi. Kummiluokalla on mahdollisuus muun muassa tutustua hankkeeseen liittyviin työvaiheisiin, osallistua sisältöjen suunnitteluun nuorten näkökulmasta ja toteuttaa museon uudistumiseen liittyviä kokonaisuuksia omassa koulutyössään.

Kummiluokkaprojekti on tärkeä kokeilu, jonka myötä museoiden pedagogisen työn ja koulun sisältöjen sekä nuorten välistä yhteyttä pyritään vahvistamaan ja kehittämään. Hankkeesta vastaavat yhdessä museolehtori ja vastuuopettaja. Toimintaa suunnitellaan tarpeen mukaiseksi ja kummiluokkalaiset pääsevät vaikuttamaan, millaiseksi yhteistyö muodostuu.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain