Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Nyt huomiota myös ikääntyneiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn

Julkaistu 20.5.2020

THL on päivittänyt ohjeitaan ikääntyneille. Tässä vaiheessa koronatilannetta kiinnitetään erityistä huomiota virustartunnan välttämisen lisäksi myös ikääntyneiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn. THL ohjeistaa myös, miten läheisiin voidaan pitää yhteyttä turvallisesti.  

Ikääntyneiden tulee välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän perustauteja, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille.   

Miten tartuntaa voi välttää?


Ikääntyneiden on hyvä noudattaa samoja yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi kuin muidenkin, kuten lähikontaktien välttäminen, etäisyydet muihin ihmisiin ja hyvä käsihygienia.

Kun käydään kaupassa, apteekeissa tai terveyskeskuksessa, on huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä parin metrin turvaväli. Ruuhka-aikaan asiointia kannattaa välttää. Hyödyntää voikin mm. kauppojen aukioloaikoja riskiryhmien asioinnille.

Tarvittaessa voi pyytää apua läheisten lisäksi naapureilta, kotikunnasta, seurakunnasta tai järjestöltä. Kuopion kaupungin nettisivulle on koottu lista yhteystietoineen ja hintatietoineen pääsääntöisesti yritysten ja myös seurakunnan ja järjestöjen palveluista yli 70-vuotiaille. Tukea löytyy muun muassa asiointiin, kaupassa käyntiin, kuljetuksiin ja myös keskusteluun koronasta ja muustakin elämässä. Palveluihin voi tutustua www.kuopio.fi/tukea-ja-apua-yli-70-vuotiaille -verkkosivuilla.

Tukea ja tietoa avusta saa myös yli 70-vuotiaiden palveluohjauksen neuvontapuhelimesta, puh. 017 183 245 arkisin klo 9-15. Numerosta saa tietoa muun muassa asiointitilanteisiin.

Mikäli ikääntyneellä on hengitystieinfektion oireita, tulee hänen välttää kontakteja muihin ihmisiin ja soittaa oman terveysasemansa vastaanottoon. Iltaisin ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä tulee sairastuessa soittaa päivystyksen neuvontanumeroon 116 117 ja hätätilanteessa 112-hätänumeroon.

Yhteydenpito läheisiin on tärkeää


On tärkeää olla yhteydessä läheisiin ja ystäviin myös poikkeusoloissa esimerkiksi puhelimella tai muilla etäyhteydenpitovälineillä. Kun muita tavataan kasvotusten, on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä. Vierailuja ei tule tehdä yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien luokse, mikäli on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

Jos riskiryhmään kuuluvan luona on välttämätöntä vierailla, tulee vältellä kättelyä, halaamista ja muita lähikontakteja. Vierailijan on myös suojattava hengitystiensä kertakäyttöisellä liinalla, jos hänellä ei ole käytettävissään hengityssuojainta. Käsihygienia on tärkeää aina ennen ja jälkeen vierailun.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamista arkiaskareilla ja liikunnalla  


Ikääntyvän hyvinvointia ja toimintakykyä pitää yllä hänen oma aktiivisuutensa ja omien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten kykyjen monipuolinen käyttö. Erilaiset kotiaskareet, kuten kotityöt, leivonta, käsityöt, lukeminen tai piha- ja puutarhatyöt, auttavat ylläpitämään hyvinvointia ja samalla myös toimintakykyä.

Päivittäiset liikkumiset ulkoilemalla tai kotona vaikka jumppaamalla ovat hyväksi mielelle ja terveydelle. Ulkoillessa tulee muistaa kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin. Tärkeitä ovat myös säännöllinen ja monipuolinen ruokailu ja hyvä ateriarytmi, samoin riittävä määrä nestettä.

Terveydestä on tärkeää huolehtia kokonaisvaltaisesti ja seurata muitakin kuin hengitystieoireita. Varattuja lääkäriaikoja ei pidä perua ilman syytä tai jättää oireita ja sairauksia hoitamatta. Hoitoon on hakeuduttava, jos pitkäaikaissairaus vaatii säännöllisiä kontrollikäyntejä terveydenhuollossa. Kiireettömät vastaanotot ja tarkastukset ovat tärkeitä myös poikkeusoloissa. Hengitystieoireiset asiakkaat ohjataan eri tiloihin kuin muut asiakkaat, kaikissa odotustiloissa huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta, ja jokaisen tulee huolehtia niistä myös itse. Jos ennen varattua aikaa sairastuu, tulee soittaa vastaanottoon, johon aika on varattu, ja kysyä toimintaohjeita.  

Lisätietoja THL:n verkkosivuilla: https://thl.fi > Ajankohtaista koronaviruksesta > Ikääntyneet – ohjeita yli 70-vuotiaille. Siellä on ohjeita käytännön arkeen siitä, miten yli 70-vuotiaan tulee toimia koronavirustilanteessa ja miten hän voi vahvistaa hyvinvointiaan ja toimintakykyään sekä miten hänen läheisensä tulee hänet huomioida.


Lähde: thl.fi