Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

ODA-hankkeen loppuseminaarista vasta työ alkaakin

Lokakuun lopussa pidetty ODA-hankkeen loppuseminaari järjestettiin normaalista poikkeavassa ympäristössä, talkshow-tyyppisenä keskusteluna, jota isännöi Sami Kojonen. Hankkeen vastuuväki kävi vuorotellen lavalla Kojosen tentissä kertomassa hankkeen saavutuksista.

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen mielestä hanke on hyvä esimerkki Kuopion strategian mukaisesta hyvinvoiva Kuopio-tavoitteesta.

"ODA-hankkeessa terveyspalvelujen siirtäminen isoin askelin kohti digiaikaa on ollut positiivinen valtakunnallinen rutistus", Saarinen sanoo. E-reseptistä on kuljettu pitkä tie tämän hankkeen kautta kehitetyssä Omaolossa. Saarinen kiitti hankkeessa mukana työskennelleitä.Lyhykäisyydessään Omaolo-palvelu on sähköinen terveys- ja hyvinvointipalvelu, jonka kautta saa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta, nopeasti ja esteettömästi, paikasta riippumatta. Omaolon antamat suositukset ovat henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön.

Koko Suomen virallinen eläkeläinen Tyyne Kettunen otti myös kantaa sote-uudistukseen ja sen tuloon omalla esiintymisellään.

"Hankkeessa työskentely on ollut hienoa, haastavaa ja välillä aika hirveää", omia tuntemuksiaan kertasi hankkeen projektipäällikkö Katriina Kankkunen. Hienointa on ollut tiimi ja asia, jonka ympärillä hanke on kulkenut, hirveintä taas kiireen ja riittämättömyyden tuntu, Katriina jatkaa.Kuopion ODA-hankkeen kehittämisen pääteema oli lasten, nuorten ja perheiden huolen tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Aihealueen valikoitumiseen vaikutti muun muassa jo olevan 3x10D-elämänlaatumittarin olemassa olo.

Perusturvajohtaja Mari Antikainen puhui hankkeesta eräänlaisena avaruusmatkailuna.

"Turvallisin mielin Omaolon kehittämisvastuu siirtyy nyt valtakunnallisesti SoteDigille", Antikainen kertoo.

Omaolo-sovelluksen pääkäyttäjä Merja Jumpponen kertoo, että vuoden vaihteessa valmistuvat ensimmäiset oirekuvaukset ja tällä hetkellä Omaoloon voi käydä tutustumassa demo.oda.fi –osoitteessa. Sinne on koottu kaikki hankkeen aikana valmiiksi saadut asiat kaikkien saataville.

- Kyllä minä luottaisin muun muassa oirearviointiin, jonka Omaolosta voi jatkossa saada, koska tiedän, mihin tieto pohjautuu, sanoo hankkeen digitalisaatio-asiantuntija, lyhyemmin digimies Arto Holopainen.

ODA-hankkeen päätös on yhden kehitysvaiheen loppu, jonka jälkeen toiminta vasta alkaakin. Digipalvelut ovat tulevaisuuden lähipalveluita, Arto toteaa.


Kuvat Vicente Serra


 

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain