Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Ohjeistusta sosiaali- ja terveyspalvelujen vierailuille ja virastoasiointiin

Julkaistu 16.3.2020

Harjulan sairaalan sekä vanhus- ja vammaispalvelujen ympärivuorokautisten yksiköiden vierailut varaudutaan keskeyttämään ja vierailukäyntejä pyydetään toistaiseksi ehdottomasti välttämään. Vanhusten päivätoiminnan jatkaminen harkitaan tapauskohtaisesti, ja kuntoutuspalvelujen ryhmämuotoinen kuntoutus jää tauolle. Lisäksi virastoasioinnissa kehotetaan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse.  

Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä varaudutaan keskeyttämään vierailut riskiryhmissä olevien suojelemiseksi koronavirusepidemian aikana. Vierailuja voidaan toteuttaa vain erikseen sopien ja erityisen perustellusta syystä.  

Myös vanhusten päivätoiminnan osalta arvioidaan tarve ja tarvittavat tukimuodot asiakaskohtaisesti.  Vanhusten päivätoiminta keskeytetään, mikäli se ei ole välttämätön osa palvelukokonaisuutta. Päivätoiminnan jatkaminen harkitaan tapauskohtaisesti ja se keskeytetään, jos palvelu tai omaisen tuki voidaan järjestää muutoin. Vammaispalvelujen päivä- ja työtoiminta on keskeytetty 16.3.2020 alkaen.

Asiakasyhteydet puhelimitse tai sähköisesti  

Kuntoutuspalveluiden ryhmämuotoinen kuntoutus kaikissa toimipisteissä jää tauolle tiistaista 17.3.2020 alkaen. Lisäksi pääterveysaseman, Nilsiän terveyskeskuksen ja Suokadun palvelutalon kuntosalien ulkopuolisten käyttäjien kaikki toiminta jää toistaiseksi tauolle.  

Sosiaalityön ja palveluohjauksen (aikuissosiaalityö, lapsiperhepalvelut, vanhusten ja vammaisten palveluohjaus ja erityisryhmien asuminen) asiakkaita pyydetään olemaan toistaiseksi ensisijaisesti yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti asiakaskäyntien sijaan. Kiireettömissä tilanteissa pyydetään asiakkaita pohtimaan, onko asiointitarve välttämätön, jolloin saadaan varmistettua kiireellisten asiakasasioiden hoitaminen.   


Seuraa kaupungin viestintää koronavirus-tilanteesta verkkosivultamme www.kuopio.fi/tietoa-koronaviruksesta