Uutiset Uutiset

Takaisin

Oikeanlainen vedenkäsittely lisää terveysturvallisuutta – legionellabakteerin kasvua voi estää kiinnittämällä huomiota käyttöveden lämpötiloihin

Oikealla vedenkäsittelyllä voidaan välttää vesijärjestelmissä esiintyvien mikrobien mahdollisesti aiheuttamat terveyshaitat. Kiinteistöjen vesijärjestelmissä on aina mukana pieniä määriä mikrobeja, joita sinne pääsee kulkeutumaan luonnonveden ja vesilaitosten käsittelemän veden mukana. Mikäli kasvuolosuhteet ovat suotuisat pääsevät mikrobit lisääntymään, ja ne voivat aiheuttaa vedenlaadun huononemisen ja mahdollisen terveysriskin.

Vesijärjestelmissä olevista taudinaiheuttajista tunnetuimpia ovat legionellabakteerit, jotka voivat aiheuttaa sairastumisen, jos ne pääsevät leviämään hengitysteihin vedestä muodostuneiden aerosolien mukana.

Viimeaikoina legionellabakteerin aiheuttamaa keuhkokuumetta on todettu eri puolilla Kuopiota aikaisempaa runsaammin. Vuosittain tapauksia on ollut aikaisemmin 0-3, mutta tämän vuoden puolella tapauksia on todettu jo 11 henkilöllä. Valtaosa on saanut tartunnan omasta kotitaloudestaan.


Miten legionellabakteerin kasvua voi pienentää kotitalouksissa?

Koronaviruspandemian vuoksi vähentynyt tilojen käyttö voi lisätä joissain tapauksissa riskiä legionellabakteerien aiheuttamaan terveyshaittaan. Legionellabakteerin aiheuttamaan tautiin sairastuvien riskiryhmässä ovat yli 50-vuotiaat, tupakoivat ja henkilöt, joilla on jokin perussairaus. Erityisen alttiita vakavalle taudille ovat ne, joilla on immuunipuutteita.

Sairastumisriskiä ja legionellabakteerien kasvua vesijärjestelmissä voi pienentää omilla toimilla. Lämpimän käyttöveden on hyvä olla vähintään 55 asteista ja kylmän veden lämpimimmillään vain 20 asteista. Kaikkia vesipisteitä olisi hyvä käyttää päivittäin. Juomavedeksi ja ruuan laittoon ei pidä käyttää lämmintä käyttövettä, vaan aina kylmäksi juoksutettua verkostovettä. Tämä on erityisen tärkeää yön jälkeen tai muulloin, kun vesi on seissyt putkistossa. Bakteerikasvun lisäksi kasvaa riski haitallisten kemikaalien liukenemisesta kiinteistön putki- ja hanamateriaaleista veden seisoessa.

Veden kulutuksesta koituvien kustannusten suhteen säästöjä kannattaa miettiä ennemmin veden määrän kuin esimerkiksi veden lämmityslämpötilan kannalta. Puolittamalla esimerkiksi suihkussa vietettävän ajan, myös kulut puolittuvat.'


Harjulan sairaalassa tehty toimenpiteitä veden puhtauden varmistamiseksi

Kuopiossa legionellabakteeria on todettu myös Harjulan sairaalan Lehtola-rakennuksen vesijohtojärjestelmässä. Tämän vuoksi vesijohtojärjestelmää on puhdistettu juoksuttamalla vettä koko rakennuksessa ja bakteerien kasvun estämiseksi lämpimän veden lämpötila on nostettu. Lehtola-rakennuksen veden puhtautta ja toimenpiteiden vaikutusta seurataan tutkimalla vesinäytteitä.

Kohteessa toimii moniammatillinen asiantuntijaryhmä, joka seuraa tilanteen kehittymistä, ohjaa toimenpiteitä ja valvoo haitan poistumista.


Lähteet ja lisää tietoa aiheesta THL:n sivuilla:
-    https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa
-    https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen
-    Legionellabakteerista ja sen aiheuttamasta legioonalaistaudista lisää: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo14295.pdf
-    Veden kulutuksesta lisää esimerkiksi: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/vedenkulutus