Uutiset Uutiset

Takaisin

Onnistuneilla korona-ajan rekrytoinneilla saatu vähennettyä lomautuksia ja tuotua lisäresursseja tarvittaviin palveluihin

Osa Kuopion kaupungin palveluista on ollut koronavirustilanteen vuoksi suljettuna. Toimipaikkojen kiinniolo ei kuitenkaan ole automaattisesti tarkoittanut henkilöstön lomauttamisia: Kuopion kaupunki on halunnut mahdollisuuksien mukaan tarjota muita tehtäviä niille työntekijöille, joiden työnteko on tällä hetkellä estynyt esimerkiksi toimipaikan sulkemisen vuoksi. Kuopion kaupunki onkin onnistuneiden korona-ajan rekrytointien avulla pystynyt vähentämään lomautusten tarvetta ja myös järjestämään lisäresursseja aloille, joilla työvoiman tarve on kasvanut.

Henkilöstöä siirtynyt mm. kotihoitoon, asumispalveluihin ja puhelinpalveluun


Esimerkiksi joukko koulunkäynninavustajia ja osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta on kevään aikana työskennellyt kotihoidon tiimeissä, asumisen palveluissa, vammaispalvelussa, perhepalveluissa sekä puhelupalveluissa käynnistyneessä uudessa määräaikaisessa tehtävässä Kuopion kaupungin aloitettua puhelinsoitot ikääntyneille asukkailleen.

– Toukokuun aikana olemme lisäksi sijoittaneet suuhygienistejä ja hammashoitajia avustaviin tehtäviin vammaispalveluihin ja hoivapalveluihin, kertoo ylihoitaja Päivi Eskelinen.

– Yhteensä kauttamme on kevään aikana sijoitettu yli 300 henkilöä, joista toki osa on jo kutsuttu takaisin alkuperäisiin tehtäviinsä ja osa taas lopettanut muista, kuten esimerkiksi terveydellisistä syistä.

Pääsääntöisesti kaikilla hoitotyöhön siirtyneillä työntekijöillä on ollut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutus. Avustaviin tehtäviin on kuitenkin pystytty perehdyttämään jonkin verran myös henkilöitä, joilla ei ole alan koulutusta.

”Tässä toimittiin hienosti yhteisenä kaupunkiorganisaationa”


Perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen kiittelee työntekijöitä, jotka ovat ottaneet ennakkoluulottomasti vastaan haasteen uudenlaisiin tehtäviin tarttumisesta sekä myös rehtoreita, jotka hoitivat asian hyvin ja jouhevasti, vaikka se vaatikin poikkeusjärjestelyitä myös koulupuolella.

– Myös perusturvan ja terveydenhuollon kanssa yhteistyö asiassa on sujunut saumattomasti, hän kommentoi.

– Tässä toimittiin mielestäni hienosti yhtenäisenä kaupunkiorganisaationa ja katsottiin asioita kokonaisuuksina yli palvelualuerajojen. Minulle tuli olo, että jokainen ymmärsi, missä on tässä tilanteessa se suurin tarve henkilöstöresurssille.

Myöskään työntekijöiltä ei Kuitusen mukaan ole tullut negatiivista palautetta uudenlaisiin tehtäviin siirtymisestä poikkeusolojen aikana. Päivi Eskelisen mukaan taas työntekijöiden kokemukset uudenlaisista tehtävistä ovat olleet hyvin moninaisia.

– Osa on ollut todella innoissaan, ja muutamat haluaisivat jopa jatkaa uudessa tehtävässään, hän kertoo.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain