Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Oppilaaksiottoalueiden muutoksia keskustan alueen kouluissa ensi lukuvuodesta alkaen

Kuopio on jaettu alueellisiin oppilaaksiottoalueisiin, joiden mukaan kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa ns. lähikoulusta. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei välttämättä aina ole lapsen lähikoulu.

Kuopiossa kaupunkialueen lapsimäärä on edelleen hyvässä kasvussa. Kasvua tapahtuu eniten kaupungin keskusta-alueella ja eteläisellä alueella. Tarkastelemme vuosittain koulun aloittavien lasten sijoittumista kunkin alueen kouluihin. Oppilasmääristä ja koulujen vetoisuuksista riippuen alueen sisäiset oppilaaksiottorajat voivat vuosittain hieman muuttua.

Tällä hetkellä on tiedossa, että ensi lukuvuonna muutoksia tulee ainakin Snellmanin ja Haapaniemen koulun oppilasalueisiin. Oppilasaluemuutokset johtuvat oppilasmäärän kasvusta sekä Snellmanin koulun Niiralan yksikön (entinen Niiralan / Valkeisen koulun kiinteistö) käyttöön ottamisesta. Muutos koskee lukuvuonna 1.8.2022 ja myöhemmin koulunsa aloittavia oppilaita tai alueelle muuttavia oheisen kartan mukaisesti

Kartassa 1.8.2022 tai myöhemmin koulunsa aloittavien ja alueelle muuttavien oppilaiden alueen raja näkyy punaisena ja aikaisemmin aloittaneiden oppilaiden alueen raja sinisenä. Kouluun voivat hakea myös aikaisemmin perusopetuksensa aloittaneet, 1.–6.-luokkalaiset, kyseisen oppilasalueen oppilaat. 

Oppilaalle voidaan myöntää koulupaikka muuhun kuin lähikouluun, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja ja mikäli tämä ei lisää opetusryhmien määrää koulussa. 

Koulutilojen käyttöä tarkastellaan ko. alueella (Haapaniemen koulu ja Snellmanin koulun, Snellmanin yksikkö ja Niiralan yksikkö) kokonaisuutena. Tilojen optimaalisella käytöllä pyritään tarjoamaan kaikille oppilaille tarkoituksenmukaiset opetusryhmät ja riittävät tilat alueen kaikissa kouluissa. 


Lisätietoja:

  • Perusopetuspäällikkö, Mika Kuitunen, mika.kuitunen@kuopio.fi, 044 718 5151
  • Haapaniemen koulu, Jussi Kukkola, jussi.kukkola@kuopio.fi, 044 718 4341
  • Snellmanin koulu Snellmanin yksikkö ja Niiralan yksikkö, Riikka Karttunen, riikka.karttunen@kuopio.fi, 044 718 4371